Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Nagłówek zawierający cztery barwne logotypy, umieszczone kolejno w jednej linii od lewej do prawej: programu Pomoc Techniczna, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Podkarpackiego i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Zapraszamy do udziału w Spotkaniu podsumowującym Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Spotkanie podsumowujące pn. „Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2021-2027” odbędzie się 20 czerwca 2022r.” w Hotelu Rzeszów. Czas trwania spotkania przewidziany jest w godzinach od 9:00 do 15:00.

Celem spotkania podsumowującego jest omówienie przebiegu realizacji Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, przedstawienie przedstawicielom gmin województwa podkarpackiego możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Do pobrania:

  1. Zaproszenie (plik pdf, rozmiar 723 KB)
  2. Agenda (plik pdf, rozmiar 6,82 MB)