Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Nagłówek zawierający cztery barwne logotypy, umieszczone kolejno w jednej linii od lewej do prawej: programu Pomoc Techniczna, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Podkarpackiego i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

W ramach realizacji Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacji odbyła wizyta studyjna dla gmin wiejskich pn. „Zarządzenie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej” w dniach 25 – 26 maja 2022 r.

Głównym celem wizyty studyjnej było wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji. Wizyta była okazją do poszerzenia wiedzy pracowników urzędów gmin województwa podkarpackiego, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania i włączenia społeczności lokalnej w działania rewitalizacyjne na podstawie programu rewitalizacji.  Podczas wizyty studyjnej odwiedziliśmy 4 gminy, które realizują działania rewitalizacyjne:

- w Gminie Czarna wizytowaliśmy Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej i zabytkowy kościół pn. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej,

- w Gminie Pawłosiów wizytowaliśmy Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie,

- w Gminie Olszanica wizytowaliśmy Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu „Bieszczad.ski” w Wańkowej, Centrum Integracji Społecznej oraz Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Różańcowej w Wańkowej,

- w Gmina Solina wizytowaliśmy Centrum Edukacji Ekologiczno – Turystyczne w Myczkowie.

Zaprezentowane działania rewitalizacyjne przez ww. gminy na podstawie programu rewitalizacji mogą stanowić inspirację w aspekcie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej dla uczestników wizyty.  Spotkania były bardzo owocne. Podczas wizyty przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapoznali uczestników wizyty z tematyką Dziedzictwa Kulturowego w rewitalizacji.

W wizycie uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa podkarpackiego, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz członkowie Zespołu ds. rewitalizacji.

Zdjęcia z przeprowadzonej wizyty studyjnej dla gmin wiejskich / Fot. UMWP

Zdjęcie nr 1 Grupa uczestników wizyty w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej

Grupa uczestników wizyty w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej

 

Zdjęcie nr 2 Wójt Gminy Czarna wita uczestników wizyty w Medyni Głogowskiej

Wójt Gminy Czarna wita uczestników wizyty w Medyni Głogowskiej

 

Zdjęcie nr 3 Wójt Gminy Pawłosiów prezentuje działania rewitalizacyjne w Gminie Pawłosiów

Wójt Gminy Pawłosiów prezentuje działania rewitalizacyjne w Gminie Pawłosiów

 

 

Zdjęcie nr 4 Powitanie uczestników przez Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie” oraz Zespół Biesiadny Wierzbianie w Gminie Pawłosiów

Powitanie uczestników przez Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie” oraz Zespół Biesiadny Wierzbianie w Gminie Pawłosiów

 

Zdjęcie nr 5 Występ grupy wokalnej w Gminie Pawłosiów

Występ grupy wokalnej w Gminie Pawłosiów

 

Zdjęcie nr 6 Uczestnicy wizyty w Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w Wańkowej – Gmina Olszanica

Uczestnicy wizyty w Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w Wańkowej – Gmina Olszanica

 

Zdjęcie nr 7 Zastępca Wójta prezentuje działania rewitalizacyjne w Gminie Olszanica

Zastępca Wójta prezentuje działania rewitalizacyjne w Gminie Olszanica

 

Zdjęcie nr 8 Wyciąg narciarski w Wańkowej

Wyciąg narciarski w Wańkowej

 

Zdjęcie nr 9 Wójt Gminy Solina prezentuje działania rewitalizacyjne w Gminie Solina

Wójt Gminy Solina prezentuje działania rewitalizacyjne w Gminie Solina

 

Zdjęcie nr 10 Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie - Gmina Solina

Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie - Gmina Solina