Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Nagłówek zawierający cztery barwne logotypy, umieszczone kolejno w jednej linii od lewej do prawej: programu Pomoc Techniczna, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Podkarpackiego i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

 

 

W ramach realizacji Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacji odbyła wizyta studyjna dla gmin miejskich i miejsko – wiejskich pn. „Zarządzenie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej” w dniach 10 – 11 maja 2022r.

Głównym celem wizyty studyjnej było wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji . Wizyta była okazją do poszerzenia wiedzy pracowników urzędów gmin województwa podkarpackiego, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania i włączenia społeczności lokalnej w działania rewitalizacyjne na podstawie programu rewitalizacji.  Podczas wizyty studyjnej odwiedziliśmy 4 gminy, które realizują działania rewitalizacyjne:

- w Gminie Boguchwała wizytowaliśmy Centrum Rozwoju Społecznego oraz Genius Loci - Stary Spichlerz w Boguchwale,

- w Gminie Miejskiej Zagórz wizytowaliśmy Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu,

- w Mieście Sanok wizytowaliśmy Centrum Usług Senioralnych w Sanoku,

- w Mieście Krosno wizytowaliśmy Lokalne Centrum Aktywności w Polance (Krosno) oraz Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.

Zaprezentowane działania rewitalizacyjne przez ww. gminy na podstawie programu rewitalizacji mogą stanowić inspirację w aspekcie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej dla uczestników wizyty.  Spotkania były bardzo owocne. Podczas wizyty przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapoznali uczestników wizyty z tematyką Dziedzictwa Kulturowego w rewitalizacji.

W wizycie uczestniczyli przedstawiciele gmin miejskich województwa podkarpackiego, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz członkowie Zespołu ds. rewitalizacji.

Zdjęcia z przeprowadzonej wizyty studyjnej dla gmin miejskich i miejsko - wiejskich / Fot. UMWP

Zdjęcie nr 1 Burmistrz Boguchwały wita uczestników wizyty w Gminie Boguchwała

Burmistrz Boguchwały wita uczestników wizyty w Gminie Boguchwała

 

Zdjęcie nr 2 Uczestnicy wizyty w Genius Loci / Stary Spichlerz w Gminie Boguchwała

Uczestnicy wizyty w Genius Loci / Stary Spichlerz w Gminie Boguchwała

 

Zdjęcie nr 3 Grupa uczestników wizyty przed Genius Loci / Stary Spichlerz w Gminie Boguchwała

Grupa uczestników wizyty w Gminie Boguchwała

 

Zdjęcie nr 4 Przyjazd do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu

Przyjazd do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu

 

Zdjęcie nr 5 Prezentacja Zastępcy Burmistrza nt. działań rewitalizacyjnych w Gminie Miejskiej Zagórz

Prezentacja Zastępcy Burmistrza w Gminie Miejskiej Zagórzu

 

Zdjęcie nr 6 Warsztat prowadzony przez przedstawiciela Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. Dziedzictwo Kulturowe w rewitalizacji

Warsztat dotyczacy Dziedzictwa Kulturowego w rewitalizacji

 

Zdjęcie nr 7 Prezentacja Burmistrza Miasta Sanoka  nt. działań rewitalizacyjnych w Mieście Sanoku

Prezentacja Burmistrza Miasta Sanoka  nt. działań rewitalizacyjnych w Mieście Sanoku

 

Zdjęcie nr 8 Przedstawienie teatralne wykonane przez podopiecznych Caritasu Archidiecezji Przemyskiej  w Mieście Sanok

Przedstawienie teatralne wykonane przez podopiecznych Caritasu Archidiecezji Przemyskiej  w Mieście Sanok

 

 Zdjęcie nr 9 Prezentacja Zastępcy Prezydenta nt. działań rewitalizacyjnych w Mieście Krosno

Prezentacja Zastępcy Prezydenta nt. działań rewitalizacyjnych w Mieście Krosno

 

Zdjęcie nr 10 Uczestnicy wizyty podczas prezentacji w Lokalnym Centrum Aktywności w Mieście KrosnoUczestnicy wizyty podczas prezentacji w Lokalnym Centrum Aktywności w Mieście Krosno