Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Podportal Rewitalizacja powstał w ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych realizowanego w latach 2020-2022 przez Województwo Podkarpackie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

W ramach Podportalu prezentowane są dane z programów rewitalizacji wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego przyjętego uchwałą nr 352/7001/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  18 stycznia 2022r. i jego aktualizacji.

 

Usługa przygotowania i wdrożenia Podportalu była współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego.