Otwórz/zamknij mapę strony

image002

 

Województwo Podkarpackie od 2016 r. realizuje projekt nr w ramach naboru wniosków nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-001/16 pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”

Przedmiotem projektu jest dostawa :
- pięć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych;
- dwa czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne;
- dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne;

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: Infrastruktura komunikacyjna.
Działanie: Infrastruktura kolejowa.
Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.
Okres realizacji projektu: od 2016-10-20 do 2018.
Wartość projektu ogółem: 157 721 670,00 zł.
Wydatki kwalifikowalne – dofinansowanie: 128 165 000,00 zł, w tym:
wkład UE - 108 940 250,00 zł, budżet państwa - 19 224 750,00 zł.
Wydatki niekwalifikowalne – wkład własny - 29 556 670,00 zł

CELE PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu kolejowym oraz poprawa jakości oferowanych usług transportowych poprzez zakup nowego taboru kolejowego. Przedmiotem projektu jest zakup 9 zespół trakcyjnych:
2 spalinowych i 7 elektrycznych , które będą wykorzystywane do realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Zakup nowego taboru umożliwi zastąpienie przestarzałych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz uzupełni tabor w zakresie spalinowych zespołów trakcyjnych. Tym samym projekt przyczyni się do podniesienia standardu podróżowania transportem kolejowym. Ponadto przyczyni się on do wzrostu udziału taboru będącego własnością województwa w kolejowych przewozach pasażerskich. Zakupione pojazdy będą spełniać wymagane prawem normy techniczne
i bezpieczeństwa. Ponadto zakup nowoczesnego taboru będzie stanowił odpowiedź na konieczność dostosowania transportu dla osób niepełnosprawnych. Zakupione pojazdy zostaną wyposażone w windy/pochylnie oraz miejsca specjalnie zabezpieczone dla pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowoczesny standard planowanych do zakupu pojazdów zostanie zapewniony również poprzez zamontowanie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Ze względu na ochronę środowiska w pojazdach zostanie zastosowany system zamkniętych WC. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Zastosowanie przy produkcji pojazdów nowych, lekkich materiałów, wysokiej sprawności zespołów napędowych, zintegrowanej automatyki wspomaganej systemami teleinformatycznymi zwiększy efektywność funkcjonowania pojazdów pod kątem energetycznym. Zakup taboru kolejowego stanowi istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia dalszego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Dzięki inwestycji kolej będzie się umacniać jako alternatywny i komfortowy środek transportu na terenie województwa podkarpackiego.

Zakup nowego taboru kolejowego przyniesie wymierne korzyści w postaci:
• zwiększenia niezawodności transportu kolejowego;
• zwiększenie na terenie województwa obsługi połączeń nowoczesnymi pojazdami spełniającymi normy UE ;
• poprawy dostępności środków komunikacji kolejowej dla osób niepełnosprawnych;
• zwiększenia komfortu podróży oraz zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych;
• zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez dostosowanie oddziaływania kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo, redukcji niektórych uciążliwości związanych z koleją, np. hałasu czy spalin ;
• poprawy dostępności regionów peryferyjnych do połączeń kolejowych wraz ze stałym wzrostem liczby pasażerów;
• zapewnienia sprawnego, szybkiego i komfortowego sposobu przemieszczania się dla mieszkańców, turystów, uczestników imprez kulturalnych i sportowych;
• zwiększenia liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

ZAKRES RZECZOWY

Zakupione w ramach projektu pojazdy będą posiadały i charakteryzowały się następującymi parametrami technicznymi:
• maksymalna prędkość jazdy 160 km/h dla pojazdów trójczłonowych i czteroczłonowych
• maksymalna prędkość jazdy zespołów spalinowych 120 km/h ;
• jednoprzestrzenne wnętrze w układzie siedzeń zapewniających maksymalne wykorzystanie pojemności wnętrza;
• dynamiczny system informacji pasażerskiej;
• system monitoringu;
• Wi-Fi;
• system łączności pasażer-maszynista;
• system klimatyzacji;
• automaty biletowe;
• dostęp i specjalnie przygotowane miejsca dla osób ograniczonych ruchowo (w tym niepełnosprawnych);
• miejsca przeznaczone do przewozu rowerów.

Producentami taboru są:
- dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych firma Newag S.A. Nowy Sącz
- siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych firma PESA Bydgoszcz S.A.

Ostatni pojazd zostanie dostarczony w 2018 r.

W dniu 15 kwietnia 2020r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670). Rozporządzenie weszło w życie 16 kwietnia 2020r.

W zakresie szczegółowych informacji na temat programów pomocowych udzielających pomocy w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na stronę:

200422 rozmwoaPandemia sparaliżowała wiele dziedzin życia. Samorząd województwa jednak robi wszystko aby inwestycje, które rozpoczęto i zaplanowano mogły przebiegać bez zakłóceń.

200414 mostNowy most na Wisłoce w Mielcu już po tzw. próbie obciążeniowej. Niezbędne i wymagane testy wykonawca przeprowadził tuż przed świętami Wielkiej Nocy. 

W ramach naboru RPPK.05.02.00-IZ.00-18-002/17 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,  Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Treeden Group Sp. z o.o. złożył projekt pn. Budowa terminalu przeładunkowego na Stacji PKP LHS Wola Baranowska w miejscowości Knapy. 

Podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lasami Państwowymi na realizację zadań drogowych w Bieszczadach. Dzięki niej zostaną zmodernizowane lub wybudowane cztery obiekty mostowe na rzekach - Hoczewka, San i potoku Smolniczek. To kolejne inwestycje realizowane formule montażu finansowego obejmującego środki budżetu województwa i Lasów Państwowych, które mają na celu modernizację infrastruktury komunikacyjnej w Bieszczadach, a tym samym szersze otwarcie tej części regionu na turystów i inwestorów.

W ramach realizacji zadania pod nazwą; „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” Województwo Podkarpackie realizuje 2 projekty.

pka baner

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

ceb inwestycje

Inwestycje drogowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

200110 stwTym razem chodzi o przebudowę drogi „przez Hutę” w Stalowej Woli, dzięki której miasto zostanie lepiej skomunikowane z terenami inwestycyjnymi mieszczącymi się przy ul. COP. Wartość projektu to niemal 14 mln zł. z czego 10 mln stanowiło dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

191220 rykalaAdam Rykała, wieloletni pracownik urzędu marszałkowskiego został uhonorowany przez Ministra Infrastruktury odznaką „Zasłużony dla Drogownictwa”. Gratulacje złożył mu wicemarszałek Piotr Pilch, który w zarządzie odpowiada za kwestie dróg i transportu.

Za kilka dni wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. O zmianach jakie wprowadzono w nim na Podkarpaciu rozmawiano w czwartek w Urzędzie Marszałkowskim.

191206 kolbuszowaOddano kolejny ważny element, ciągle modernizowanej mapy drogowej Podkarpacia. Od dzisiaj kierowcy mogą już jeździć obwodnicą Kolbuszowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. Podczas uroczystego otwarcia obwodnicy wśród licznie zgromadzonych obecna była wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus.

191202 ubieszynW miejscowości Ubieszyn w gminie Tryńcza, został oddany do użytkowania most na Sanie, który przeszedł gruntowny remont. W wyniku przebudowy poprawie uległy jego parametry techniczne, a tym samym zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych i komfort jazdy kierowców. Most to część większej drogowej inwestycji, którą zrealizował samorząd województwa.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego