Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło informację dot. podręcznika poświęconego monitorowaniu procesów rozwojowych na poziomie wewnątrzgminnym.

W związku z planowanymi szkoleniami w 2020 r. (III i IV kwartał) została skierowana korespondencja do wszystkich gmin województwa podkarpackiego, również tych które nie mają opracowanego programu rewitalizacji. W szkoleniach oprócz przedstawicieli urzędów gminnych, możliwy jest udział członków Komitetów Rewitalizacji lub innych zespołów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło linki do filmów z realizacji projektów w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji. Łącznie 29 filmów do obejrzenia: 20 projektów modelowych, 3 projekty pilotażowe i 6 filmy tematyczne: dziedzictwo kulturowe, kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, ożywienie gospodarcze, partycypacja społeczna i polityka społeczna.

W dniu 10 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Podkarpackim na realizację Zadania polegającego na wsparciu gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.

Logo nowe02