Our WayW dniach 22-24 września br. odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna partnerów oraz interesariuszy projektu OUR WAY z Bułgarii. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele władz publicznych oraz stowarzyszeń turystycznych z Podkarpacia, interesariusze gospodarza wizyty, a także personel projektu OUR WAY.

Our WayW dniu 30 czerwca br. w związku z pandemią COVID-19, Platforma Kształcenia dot. Polityk Interreg Europe zorganizowała przekrojowe seminarium internetowe, którego celem było zbadanie wielorakich korzyści płynących z turystyki rowerowej oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami z różnych regionów UE, jak najlepiej wspierać tę formę spędzania wolnego czasu, która przynosi regionom tak dużą wartość dodaną. Podczas seminarium Pani Magdalena Osełka z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła prezentację „Dobrej Praktyki” (BP) zidentyfikowanej przez Regionalną Grupę Roboczą Interesariuszy Województwa Podkarpackiego projektu OUR WAY dotyczącą współpracy Regionów Polski Wschodniej przy promocji wschodniego szlaku rowerowego Green Velo.

Our WayW dniu 5 września br. w Majdanie k. Cisnej odbył się event plenerowy promujący projekt pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Podczas niniejszego wydarzenia aktywnie promowano projekt OUR WAY. Była możliwość zapoznania się z założeniami i aktualnym stanem realizacji projektu. Dostępne były również ulotki projektu w języku polskim i angielskim.

Our WayW dniu 17 lipca br. odbyły się w Montpellier (Francja) 3. Międzyregionalne warsztaty tematyczne online dotyczące tematyki promocji zielonych szlaków.

Our WayW dniu 16 lipca br. odbyła się wizyta studyjna online w Irlandii. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu OURWAY i interesariusze z Bułgarii, Węgier, Polski, Hiszpanii i Francji wraz z interesariuszami z Departamentu Transportu, Turystyki i Sportu, Fáilte Ireland, Rady Hrabstwa Mayo i Rady Hrabstwa Donegal.