Zdjęcie Hiszpania2W dniach 4-5 lipca 2018 r. przedstawiciele wszystkich partnerów projektu OUR WAY spotkali się w Murcji (Hiszpania) na spotkaniu otwierającym projekt (kick-off meeting).

Our WayZarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 25 września 2018 r. podjął uchwałę
Nr 476/10061/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowanego z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020. Umowa partnerska z Liderem Projektu – Instytutem Turystyki Regionu Murcja (Hiszpania) została podpisana w dniu 1 października 2018 r.