MiniatW dniach 5-6 marca 2019 r. w Westport (Irlandia) odbyły się 1. Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne, w których uczestniczyli Partnerzy projektu OUR WAY oraz przedstawiciele Regionalnych Grup Interesariuszy. Tematem przewodnim warsztatów była koordynacja pomiędzy kluczowymi partnerami w tworzeniu i zarządzaniu zielonych szlaków Greenways. Partnerzy i interesariusze przedstawiali zidentyfikowane w swoich regionach dobre praktyki (BP) z tego zakresu, które mogą stanowić podstawę do implementacji w innych regionach.

W związku z ze zmianą Lidera Projektu, w dniu 11 grudnia 2018 r. do Partnera Projektu – Województwa Podkarpackiego, przesłana została umowa partnerstwa podpisana elektronicznie przez nowego Lidera – Region Murcja (Hiszpania), reprezentowanego przez Pana Pedro Rivera Barrachina – Regionalnego Ministra Prezydencji Murcji. W dniu 31 grudnia 2018 r. przedmiotowa umowa została podpisana przez dwóch członków Zarządu w imieniu Województwa Podkarpackiego.

W grudniu 2018 do wszystkich partnerów projektu OUR WAY oraz interesariuszy Regionalnych Grup Interesariuszy został rozesłany pierwszy newsletter projektu.

Miniaturka

W trakcie I-go semestru odbyły się dwa wewnętrzne spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internal meetings).
Pierwsze spotkanie, w trakcie którego omówiono przebieg wizyty „kick-off meeting” w Murcji, stan realizacji projektu na dzień 5 września br. oraz podjęto działania wynikające z Harmonogramu Projektu, miało miejsce w dniu 5 września 2018 r.


W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się drugie spotkanie wewnętrzne osób zaangażowanych w realizację OUR WAY. Podczas tego spotkania omówiono dotychczasowy stan realizacji OUR WAY oraz harmonogram działań do wykonania do końca I-go semestru.

MInPierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY wdrażanego w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 miało miejsce w Rzeszowie w dniu 5 października 2018 r.