Our WayW dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna online w ramach projektu OUR WAY. Gości powitała Pani Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej. W wizycie wzięło udział 23 osoby, a wśród nich znaleźli się: dyrektor European Greenways Association (EGWA), Dyrektor ds. relacji z UE (Regionalne Ministerstwo ds. Przedsiębiorczości Regionu Murcja), przedstawiciele partnerów projektu OURWAY z Hiszpanii, Bułgarii, Francji i Irlandii oraz członkowie niektórych Regionalnych Grup Roboczych Interesariuszy krajów - partnerów.

Our WayUkazał się czwarty numer newslettera projektu OUR WAY. W numerze m.in. spotkanie Komitetu Sterującego, wizyty studyjne, aktywności Partnerów, spotkanie w sprawie Planów Działania (Action Plan).

Our WayW dniu 13 maja br. odbyło się IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY.

Our Way7 maja 2020 r. odbyło się spotkanie online Partnerów projektu OUR WAY, dotyczące omówienia przygotowywanych Planów Działań wraz z kwestiami, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Our WayW dniu 24 kwietnia 2020 r. odbył się on-line 4-ty Komitet Sterujący Projektu OURWAY.