Our WayUkazał się piąty numer newslettera projektu OUR WAY. W numerze m.in.: wizyty studyjne, działalność Partnerów, OUR WAY jako studium przypadku w ramach strategii regionalnej w NWRA (Irlandia), 3-cie Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne Projektu Promocji i Rozwoju Turystyki Our Way, odniesienia do oceny skutków gospodarczych: trasy rowerowe / greenways​.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Our Way