Our WayW dniach 22-24 września br. odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna partnerów oraz interesariuszy projektu OUR WAY z Bułgarii. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele władz publicznych oraz stowarzyszeń turystycznych z Podkarpacia, interesariusze gospodarza wizyty, a także personel projektu OUR WAY.

W pierwszym dniu delegację z Bułgarii przywitała Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej UMWP. Wizytę rozpoczęto od przejazdu przez fragmenty szlaku Green Velo na malowniczym Pogórzu Dynowskim, wraz ze zwiedzeniem cerkwi greckokatolickiej Św. Dymitra w Piątkowej,  by następnie udać się do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. W obiekcie muzeum swoje prezentacje przedstawili m.in.: Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum - Przemyśl - dobre miejsce dla turystów – oferta Muzeum na trasie Green Velo, Magdalena Osełka z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – Dobra praktyka nt. Współpracy regionów Polski Wschodniej w zakresie promocji  Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo – kanałów promocji i uzgodnień między regionami. Natomiast Pan Sławomir Rudnicki ze Stowarzyszenia Przemyska Grupa Rowerowa – przybliżył uczestnikom spotkania tematykę Fortecznej Trasy Rowerowej. Pan Bogusław Pyzocha z Fundacji Bieszczadzkiej zaprezentował z kolei Pomysły na nową współpracę pomiędzy różnymi podmiotami na obszarze działania Fundacji Bieszczadzkiej. Następnie uczestnicy udali się na pieszą wędrówkę po Przemyślu szlakiem Green Velo, odwiedzając ciekawe miejsca dziedzictwa kulturowego, zlokalizowane na terenie miasta. W następnej kolejności Pan Sławomir Rudnicki oprowadził grupę po Forcie VIII - Łętownia, opowiadając w skrócie jego historię.

Drugi dzień wizyty odbywał się w Beskidzie Niskim (Dukla, Jaśliska, Puławy). W Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli gości powitał Burmistrz – Andrzej Bytnar oraz Wójt Gminy Jaśliska – Adam Dańczak, a swoje prezentacje przedstawili: Pan Bogusław Szweda – członek Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy – Główne cele Zagłębia Ambitnej Turystyki. Dobra Praktyka związana z Wykorzystaniem budżetów gmin do tworzenia tras rowerowych Zagłębia Ambitnej Turystyki, Promocja i zarządzanie trasami ZAT, umowa pomiędzy gminami, Pan Wojciech Krukar – etnograf, naukowiec i podróżnik omówił Kanały promocji ZAT oraz pokazał najnowszą wersję mapy (dostępną również na urządzenia mobilne), gdzie m.in. poprawiono kolorowanie szlaków rowerowych oraz nałożono warstwę ścieżek i dróg rowerowych. Katarzyna Madej – członek Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy dokonała prezentacji Stowarzyszenia Aktywny Beskid – Pomysły rowerowe w Beskidzie Niskim (rowerostrada Solina-Zakopane). Po części prezentacyjnej grupa udała się do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Krempnej, gdzie mogła obejrzeć multimedialny spektakl przyrodniczy, obrazujący historię kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu. Następnym punktem wizyty był objazd lokalnych atrakcji naturalnych i kulturowych – Źródliska Jasiołki – największy obszar ochronny w Polskich Karpatach, zrewitalizowany rynek w Jaśliskach oraz cerkiew pw. Św. Mikołaja w Woli Niżnej.

Dzień trzeci wizyty rozpoczęto od zwiedzenia Muzeum – Zamku w Łańcucie - Miejsca Przyjaznego Rowerzystom Szlaku Green Velo. Gości z Bułgarii powitała Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, która również brała udział w tej części wizyty. Następnie przedstawiciele stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl - członek Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy - oprowadzili uczestników wizyty po fragmencie szlaku Green Velo przebiegającym przy rzeszowskiej „Żwirowni”. Ostatnim punktem wizyty była wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przedstawiciele ww. stowarzyszenia: Małgorzata Gałda oraz Rafał Grela przedstawili prezentację: Trasy turystyczne w Rzeszowie – stan obecny i pomysły na przyszłość. Spotkanie zakończyła sesja pytań i podsumowanie przeprowadzonej wizyty. Możliwość zadawania pytań, osobistego spotkania z osobami wdrażającymi prezentowane praktyki oraz poznanie piękna Podkarpacia były ważnymi elementami wizyty studyjnej.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Our Way