Our WayW dniu 5 września br. w Majdanie k. Cisnej odbył się event plenerowy promujący projekt pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Podczas niniejszego wydarzenia aktywnie promowano projekt OUR WAY. Była możliwość zapoznania się z założeniami i aktualnym stanem realizacji projektu. Dostępne były również ulotki projektu w języku polskim i angielskim.

 

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Our Way