Our WayW dniu 17 lipca br. odbyły się w Montpellier (Francja) 3. Międzyregionalne warsztaty tematyczne online dotyczące tematyki promocji zielonych szlaków.

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu OURWAY z Bułgarii, Węgier, Polski, Hiszpanii i Francji oraz Interesariusze. Gospodarzem spotkania był Department of Herault. Celem spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie promocji Greenways na terenie Francji Spotkanie rozpoczęły: Marie Passieux (Wiceprezes ds. młodzieży, sportu i wypoczynku w radzie departamentu Hérault) oraz Cristina Duran Torres-Fontes (Szef służby ds. kontaktów z Unią Europejską) witając wszystkich uczestników i omawiając cele spotkania. Podczas panelu poświęconego omówieniu przez Interesariuszy projektu, swoich historii związanych z greenways, Elsa Guerin omówiła projekt „Slow tourism” realizowany w regionie Oksytanii, a Elodie Fonteneau „Accueil Velo”. Następnie Mercedes Munoz Zamora – Dyrektor EGWA przedstawiła inne doświadczenia w Europie w zakresie promocji Greenways oraz konkluzje nasuwające się po zaprezentowanych projektach. Dyrektor EGWA przedstawiła także perspektywy rozwoju na przyszłość w zakresie tematyki greenways w Europie. Spotkanie, krótkim podsumowaniem zakończyła Marie Passieux.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Our Way