Our WayW dniu 24 kwietnia 2020 r. odbył się on-line 4-ty Komitet Sterujący Projektu OURWAY.

Na wstępie omówiono aktualną sytuację związaną z realizacją projektu w czasie pandemii COVID-19 i koniecznością dostosowania sposobu realizacji bieżących działań do tej sytuacji (spotkania online, zmiana terminów wizyt studyjnych, bądź przeprowadzenie ich on line). Następnie zostały omówione zadania do realizacji w semestrze 5 oraz wytyczne w zakresie przygotowania 3-go raportu z postępów w projekcie. Dalej omówiono kwestie związane z komunikacją w projekcie, informacjami jakie powinny zostać zawarte w 4 numerze Newslettera. Następnie Partnetrzy przedstawiali działania jakie obecnie prowadzą, swoje plany odnośnie terminów spotkań on line grup interesariuszy. Pani Mercedes Muñoz – Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Greenways zwróciła uwagę na najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu Action Planów. Natomiast Cristina Durán Torres Fontes omówiła kwestie finansowe w projekcie, aktualny stan wydatkowania środków oraz zmiany w budżecie projektu jakie są dla Partnerów dopuszczalne na obecnym etapie.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Our Way