20200310 153233W dniach 9-13 marca 2020 r. odbyła się wizyta studyjna w Bułgarii w ramach projektu OUR WAY. W wizycie wzięło udział 4 przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji wchodzących w skład Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy oraz koordynator projektu ze strony Województwa Podkarpackiego.

Podczas wizyty omówiono „dobre praktyki” (BP) zidentyfikowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Vratsa, która jest partnerem Projektu.  Szczegółowo została omówiona i zaprezentowana BP pn. „100 Tourist Sites of Bulgaria”. Podczas spotkań omówiono także zasady  promocji miejsc atrakcyjnych turystycznie w Bułgarii, organizacji i zasad umieszczania ich na liście oraz dokumentowanie odwiedzania tych miejsc przez turystów. Uczestnicy wizyty zobaczyli również kilka miejsc z listy najciekawszych miejsc  turystycznych Bułgarii w regionie Vratsa, co było okazją do zadawania szczegółowych pytań  przedstawicielom podmiotów zarządzających tymi obiektami (muzea, jaskinie, fortece, kompleksy archeologiczne). Ta dobra praktyka partnera z Bułgarii zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu Planu Działania (Action Plan) dla Województwa Podkarpackiego w ramach projektu OUR WAY.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway

https://www.facebook.com/OurwayEU

https://twitter.com/OurWay18

Our Way