IMG 20191106 101814

   W dniu 6 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się 3.spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, stowarzyszeń, fundacji i związków zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie.

Podczas spotkania zaprezentowany został stan realizacji projektu realizowanego przez Województwo Podkarpackie na podstawie umowy z Ministrem Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 września 2019 r., polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączeniu ich do szlaku rowerowego Green Velo. Koncepcja przebiegu tych tras jest oparta o przygotowaną przez Fundację Bieszczadzką koncepcję rewitalizacji jedynego do tej pory szlaku greenways na Podkarpaciu tj. „Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie”.

W trakcie spotkania omówiono także realizację projektu OUR WAY w kończącym się semestrze, zaprezentowano „Dobre Praktyki” zidentyfikowane przez wszystkich partnerów projektu a także rozpoczęto prace związane z przygotowaniem Action Planu i przedstawiono plan działań na kolejny okres realizacji projektu.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway

https://www.facebook.com/OurwayEU

https://twitter.com/OurWay18

 

Our Way