P90410 131507W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się 2-gie spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, stowarzyszeń, fundacji i związków zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie.

 

W trakcie spotkania omówiona została dotychczasowa realizacja projektu OUR WAY oraz przedstawiono prezentacje z obszarów związanych z realizacją projektu, m.in. zmianą Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030, Studium Rozwoju Turystyki, możliwości zagospodarowania terenów wokół linii kolejowej nr 106, naboru wniosków do działania 1.3 RPO WP 2014-2020, możliwości realizacji zadań wynikających z Programu dla Bieszczad pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie tras turystycznych na obszarze dla Bieszczad i Przedgórza Bieszczadzkiego, stanowiących uzupełnienie szlaku Green Velo.

 

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Our WayWięcej informacji o projekcie:
https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18