W związku z ze zmianą Lidera Projektu, w dniu 11 grudnia 2018 r. do Partnera Projektu – Województwa Podkarpackiego, przesłana została umowa partnerstwa podpisana elektronicznie przez nowego Lidera – Region Murcja (Hiszpania), reprezentowanego przez Pana Pedro Rivera Barrachina – Regionalnego Ministra Prezydencji Murcji. W dniu 31 grudnia 2018 r. przedmiotowa umowa została podpisana przez dwóch członków Zarządu w imieniu Województwa Podkarpackiego.

Our Way 

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.interregeurope.eu/ourway 
https://www.facebook.com/OurwayEU 
https://twitter.com/OurWay18