W grudniu 2018 do wszystkich partnerów projektu OUR WAY oraz interesariuszy Regionalnych Grup Interesariuszy został rozesłany pierwszy newsletter projektu.

Our Way

Link do subskrybowania newslettera projektu OUR WAY:
https://facebook.us19.list-manage.com/subscribe?u=7f7e1989bf266e71d247a5e63&id=63ef76ad20 

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Załączniki:
Pobierz plik (1_NEWSLETTER_OURWAY_PL.pdf)1_NEWSLETTER_OURWAY_PL.pdf460 kB