Miniaturka

W trakcie I-go semestru odbyły się dwa wewnętrzne spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internal meetings).
Pierwsze spotkanie, w trakcie którego omówiono przebieg wizyty „kick-off meeting” w Murcji, stan realizacji projektu na dzień 5 września br. oraz podjęto działania wynikające z Harmonogramu Projektu, miało miejsce w dniu 5 września 2018 r.


W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się drugie spotkanie wewnętrzne osób zaangażowanych w realizację OUR WAY. Podczas tego spotkania omówiono dotychczasowy stan realizacji OUR WAY oraz harmonogram działań do wykonania do końca I-go semestru.

 Our Way

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18