nereus    W dniu 24 października 2019 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się spotkanie w ramach projektu EO4GEO dotyczące budowy lepszych umiejętności w zakresie wykorzystania danych satelitarnych i informacji przestrzennej oraz dyskusja o rozwoju umiejętności sektorowych (Sector Skills Alliance). 

 

 

EO4GEO jest projektem dofinansowanym ze środków Erasmus+ w ramach partnerstw wielostronnych, który ma doprowadzić do wzrostu umiejętności korzystania z danych satelitarnych. Efektem projektu ma być opracowanie piętnastu, odpowiednio sprofilowanych szkoleń z zakresie zastosowania technologii satelitarnych i geostacjonarnych, które zapewnią spójne w skali europejskiej wytyczne dla ofert szkoleniowych i edukacyjnych skierowanych dla osób chcących specjalizować się w geoinformacji oraz technikach teledetekcyjnych. Konsorcjum realizujące projekt składa się z 26 partnerów z 16 krajów ( z Polski Centrum UNEP/GRID Warszawa oraz Instytut Geodezji i Kartografii) specjalizujących się w edukacji w zakresie zastosowań informacji przestrzennej oraz danych satelitarnych.

Podczas spotkania poruszano m.in. kwestię podjęcia działań w celu zwiększenia wykorzystania danych satelitarnych i  geostacjonarnych.

Dinka Dinkova – przedstawicielka Komisji Europejskiej DG Growth stwierdziła, że wyzwaniem jest podjęcie działań dla znacznie szerszego wykorzystania danych szczególnie przez podmioty publiczne Europy (regiony, miasta itp.).

Martin Ditter – przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mówił o sposobie kształcenia nauczycieli z zakresu wykorzystywania danych satelitarnych w Teaching Education Center w Brukseli. Podkreślał, jak ważne jest dzielenie się dobrymi praktykami. Wskazywał na inicjatywę NEREUS w zakresie identyfikacji 99 dobrych praktyk z  zakresu wykorzystania danych satelitarnych i geostacjonarnych.

Andre Jadot (European Association of Remote Sensing Companies –EARSC) stwierdził, że w programach nauczania w szkołach średnich w Holandii pojawia się tematyka sposobu wykorzystania danych. Oprócz tego zwrócił uwagę, że np. w programach studiów uczelni technicznych Holandii są zajęcia z wykorzystania danych satelitarnych.

Luis Miguel Oliveira Estanqueiro – przedstawiciel EURAVIA- Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki mówił o podejmowanych przez to stowarzyszenie działaniach w zakresie tworzenia grup studenckich, które m.in. doskonalą swoje umiejętności korzystania z danych satelitarnych i geostacjonarnych.

Bernard Plano – Prezydent NEREUS podawał przykłady wykorzystania danych satelitarnych i geostacjonarnych ze swojego regionu Emilia Romania (np. powołanie instytutu „In Space”). Mówił o tym, jak ważna jest współpraca regionów, miast w uczeniu się nawzajem, jak można wykorzystywać dane satelitarne i geostacjonarne.

Roya Ayazi – sekretarz generalny NEREUS poinformowała, że NEREUS zamierza w roku 2020 zorganizować kolejne warsztaty propagujące wykorzystywanie danych satelitarnych i geostacjonarnych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów publicznych. Jako miejsce warsztatów rozważana jest Polska i Portugalia. NEREUS wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną zamierza także przygotować projekt, w którym kompetencje z zakresu wykorzystania danych satelitarnych i geostacjonarnych zdobywaliby przedstawiciele członków Stowarzyszenia NEREUS.