logo NEREUSPodczas Walnego Zgromadzenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS, które odbyło się w Brukseli 14 maja br., Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl został wybrany do Zarządu NEREUS.

Dzięki przystąpieniu do sieci NEREUS, Województwo Podkarpackie zyskało realny wpływ na rozwój europejskich programów kosmicznych, sprawowanie nadzoru nad programami współpracy międzynarodowej, realizowanymi w ramach stowarzyszenia, wykorzystanie usług kosmicznych na obszarze wszystkich regionów europejskich, wspieranie lepszej promocji kosmicznego wymiaru Europy w globalnej gospodarce oraz zwiększenie udziału obywateli w tworzeniu polityki europejskiej i rozwijaniu rynków usług kosmicznych.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Eksperci z regionów zrzeszonych w sieci NEREUS zaprezentowali swoje doświadczenia oraz dobre praktyki. Prezentację z zakresu ESA-BIC (sieć inkubatorów przedsiębiorczości koordynowana i współfinansowana przez ESA) w imieniu Województwa Podkarpackiego, przedstawił dr Michał Marchewka - Dyrektor Terenowego Oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej w Rzeszowie.