Dokumenty związane z umową między Rządem RP a Samorządem Województwa Podkarpackiego

Ogłosznie o konsultacjach społecznych projektu Stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

W Ministerstwie Rozwoju zakończył się proces uzgadniania dodatkowych projektów z zakresu infrastruktury B+R do ujęcia w Kontrakcie, możliwych do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

29 maja 2017 r. Marszałek Władysław Ortyl podpisał w Ministerstwie Rozwoju Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

W 2016 r. podjęto działania w sprawie przygotowania naboru dla przedsięwzięć priorytetowych z zakresu kultury.

W roku 2015 trwały prace nad uszczegółowieniem zapisów Kontraktu Terytorialnego poprzez dostarczenie stronie rządowej szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych wymienionych w tym dokumencie.