Dokumenty związane z umową między Rządem RP a Samorządem Województwa Podkarpackiego

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został podpisany w dniu 12 grudnia 2014 r. Z uwagi na fakt, że głównym źródłem finansowania podpisanego Kontraktu mają być środki UE pochodzące z programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, a w czasie podpisywania Kontraktu programy te nie były jeszcze zatwierdzone przez KE, Kontraktowi nadano formę umowy ramowej. Dokument ten podlegał dalszym negocjacjom i uzgodnieniom.

Prace nad kształtem Kontraktów Terytorialnych dla poszczególnych województw rozpoczęły się na początku lipca 2014 roku.