Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaakceptowały zmiany w fiszkach projektowych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, wpisanych do zał. 5b do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego:

1. „Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych” – Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy,
2. „Interdyscyplinarne centrum badań przedklinicznych i klinicznych” – Uniwersytet Rzeszowski.

W związku ze zmianami ww przedsięwzięć zaktualizowany został zał. nr 5b do KT w zakresie zmiany tytułu przedsięwzięcia pn. „Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych” na „Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych” oraz składu konsorcjum tego projektu.

Załączniki:
Pobierz plik (zał 5b do KT.pdf)Załącznik 5b do KT438 kB