W Ministerstwie Rozwoju zakończył się proces uzgadniania dodatkowych projektów z zakresu infrastruktury B+R do ujęcia w Kontrakcie, możliwych do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

W wyniku uzgodnień załącznika nr 5b do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1 a w RPO”, wprowadzono nowy projekt Uniwersytetu Rzeszowskiego pn. „Interdyscyplinarne centrum badań przedklinicznych i klinicznych”.

Aktualny załącznik nr 5b Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1 a w RPO.