Our Way26 listopada 2020 r., z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu OUR WAY odbyło się w formule online, za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings. Tematem spotkania było omówienie prowadzonych działań podczas piątego semestru realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową.

Spotkanie rozpoczęła Pani Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej w UMWP. Pani Dyrektor przywitała uczestników i wprowadziła w tematykę spotkania, natomiast moderatorem spotkania był Pan Antoni Jeż – Kierownik Oddziału koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego Departamentu Gospodarki Regionalnej w UMWP.

W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby – przedstawiciele samorządów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w województwie podkarpackim, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, stowarzyszeń, fundacji i związków zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie.

Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w UMWP, Pani Joanna Szozda przedstawiła prezentację na temat stanu realizacji projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

Szczegółowo omówiono realizację projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) w V semestrze jego realizacji (1 czerwca 2020 r. – 30 listopada 2020 r.).

Ponadto przedstawiono informację na temat działania pilotażowego w ramach projektu OUR WAY (Pilot Action), który zostanie złożony wspólnie z partnerami z Irlandii i Bułgarii, przy wsparciu partnera doradczego Europejskiego Stowarzyszenia Greenways.

Podsumowanie V spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy Województwa Podkarpackiego w ramach OUR WAY dokonała Pani Dyrektor Danuta Cichoń, która podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za udział w spotkaniu online.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

 

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

Our Way