Otwórz/zamknij mapę strony

pka baner

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

W ramach realizacji zadania pod nazwą; „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” Województwo Podkarpackie realizuje 2 projekty:

1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz budową zaplecza technicznego”.

Koszt projektu to 298 418 533,73 PLN. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 233 790 997,69 PLN, z czego kwota dofinansowania - 50%.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

 • zakup 8 trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych i 2 dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych,
 • budowę hali technologicznej z myjnią wraz z wykonaniem 3 torów przeglądowo-naprawczych wyposażonych w urządzenia technologiczne i 1 tor na stanowisko całorocznej myjni taboru;
 • przebudowę układu torowego i zwiększenie funkcjonalności stacji Rzeszów Staroniwa;
 • budowę nowej sieci trakcyjnej w torach,
 • demontaż istniejącego i budowa nowego układu torowego,
 • budowę i przebudowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych związanych z budową m.in. punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem,
 • budowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

2. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

Koszt projektu to 301 087 338,22 PLN. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 244 786 453,84 PLN, kwota dofinansowania z UE to 85%.

Projekt obejmuje budowę linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka i rozbudowę infrastruktury okołoprzystankowej wzdłuż odcinków linii kolejowych, na których planowane jest kursowanie pociągów Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowo, dla uzyskania pełnej funkcjonalności Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, konieczne są prace punktowe na liniach nr 71, 91 i 106.

Zakres geograficzny

Niniejszy Projekt będzie realizowany w woj. podkarpackim, na terenie miasta Rzeszowa i aglomeracji rzeszowskiej oraz w powiatach: dębicki, rzeszowski, łańcucki, przeworski, kolbuszowski i strzyżowski. Planowana Podmiejska Kolej Aglomeracyjna obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów.

Zakres przedmiotowy

Projekt obejmuje następujące prace:

 • budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka,
 • dobudowa nowych przystanków osobowych/peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • dobudowa nowych mijanek oraz torów stacyjnych,
 • dostosowanie peronów do wymagań TSI PRM,
 • budowa wiaduktu kolejowego na DK 9,
 • budowa węzłów przesiadkowych,
 • budowa parkingów park&ride.

Realizacja Projektu umożliwi prowadzenie ruchu PKA w relacjach:

 • Rzeszów – Kolbuszowa - Rzeszów (linia 71),
 • Rzeszów – Jasionka - Rzeszów (nowo budowana linia),
 • Rzeszów – Przeworsk – Rzeszów (linia 91),
 • Rzeszów – Dębica – Rzeszów (linia 91),
 • Rzeszów – Strzyżów – Rzeszów (linia 106).

Zakres podmiotowy

Projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa pomiędzy Woj. Podkarpackim, jednostkami samorządu terytorialnego (gminami: Boguchwała, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski. Kolbuszowa, Krasne, Łańcut, Przeworsk, Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Strzyżów, Świlcza, Dębica, Trzebownisko) i Spółką PKP PLK S.A.. Beneficjentem Projektu jest Województwo Podkarpackie, które ponosić będzie pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację, nadzór i końcowe rozliczenie projektu. Pozostałe podmioty pełnią rolę Partnerów projektu, upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Partnerzy zobowiązani są również do zapewnienia wkładu własnego dla realizowanych przez siebie zadań.

Majątek powstały w wyniku realizacji Projektu, w zakresie realizowanym przez danego Partnera, będzie jego własnością. Infrastruktura, której właścicielami będą JST, będzie udostępniona nieodpłatnie.

Cel Projektu

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego i polepszenie jakości usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji rzeszowskiej. Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku osiągnięcia następujących celów ogólnych:

 • skrócenie czasu jazdy,
 • poprawa częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń,
 • zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym,
 • poprawa mobilności i dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej,
 • poprawa jakości kolejowych usług transportowych o charakterze aglomeracyjnym.

Planowane działania mają prowadzić do ograniczenia udziału ruchu samochodowego w centrum miasta aglomeracyjnego, poprawy spójności terytorialnej i gospodarczej oraz dostępności do regionalnych ośrodków miejskich oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego