ceb inwestycje

Inwestycje drogowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Informacje o inwestycjach realizowanych przez Województwo Podkarpackie w ramach:

  1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
  2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020,
  3. INTERREG PL – SK 2014 -2020,
  4. Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014 – 2020,

znajdują się na stronie internetowej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pod adresem:  http://www.pzdw.pl/inwestycje