191220 rykalaAdam Rykała, wieloletni pracownik urzędu marszałkowskiego został uhonorowany przez Ministra Infrastruktury odznaką „Zasłużony dla Drogownictwa”. Gratulacje złożył mu wicemarszałek Piotr Pilch, który w zarządzie odpowiada za kwestie dróg i transportu.

Do gratulacji dołączyli także: dyrektor oraz byli współpracownicy Adama Rykały, który po ponad pięciu dekadach pracy, udał się na zasłużoną emeryturę.

Adam Rykała rozpoczął prace w drogownictwie w 1987 roku w Przedsiębiorstwie Montaży i Budownictwa Rolniczego „Rolbud” w Rzeszowie na stanowisku Głównego Mechanika, a później Dyrektora. Przedsiębiorstwo to między innymi wykonywało drogi dojazdowe, place i inną infrastrukturę drogową w sektorze rolnictwa. W 1991 r. po przejściu do pracy do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, jako inspektor wojewódzki, zajmował się koordynowaniem działań i prowadzeniem spraw z zakresu budowy, modernizacji i ochrony dróg wojewódzkich, miejskich oraz krajowych w miastach prezydenckich oraz nadzorem nad realizacją zadań Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich, a także współpracy w tym zakresie z Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych w Rzeszowie. Ponadto realizował zadania z zakresu sprawowania funkcji zarządu drogowego wobec dróg wojewódzkich zamiejskich oraz zarzadzania ruchem na drogach krajowych i wojewódzkich. Następnie po przejściu do pracy w urzędzie marszałkowskim w 1999 r. pracował na stanowisku głównego specjalisty, a później jako kierownik oddziału Dróg. Praca w dep. Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego polegała na nadzorze nad działalnością Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Oprócz prac przy planowaniu i nadzorowaniu zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg uczestniczył w realizacji wszystkich przedakcesyjnych i unijnych inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie podkarpackim. Prowadził także sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich, a także uczestniczył w posiedzeniach Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jako przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego uczestniczył w pracach Komisji oceny wniosków w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. We wrześniu tego roku odszedł na emeryturę.