191202 ubieszynW miejscowości Ubieszyn w gminie Tryńcza, został oddany do użytkowania most na Sanie, który przeszedł gruntowny remont. W wyniku przebudowy poprawie uległy jego parametry techniczne, a tym samym zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych i komfort jazdy kierowców. Most to część większej drogowej inwestycji, którą zrealizował samorząd województwa.

Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 2 grudnia w Ubieszynie i uczestniczył w nim wicemarszałek Piotr Pilch:

- Bardzo cieszy mnie fakt, że na Podkarpaciu powstają kolejne kilometry dróg, które ułatwią sprawne przemieszczanie się. Początek odcinka drogi, który dziś oficjalnie otwieramy znajduje się w miejscowości Sieniawa, przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 870, które przebudowane zostało na rondo, natomiast koniec inwestycji stanowi połączenie do łącznika A4 w miejscowości Gorliczyna, zrealizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych środkowej części województwa podkarpackiego – podkreślał wicemarszałek.

Przebudowa mostu, to fragment realizacji zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyn”, której inwestorem jest Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Budowa mostu kosztowała ponad 13 milionów złotych, z czego ponad 11,5 miliona złotych to środki pochodzące z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Natomiast wartość pierwszego etapu inwestycji to prawie 25 milionów złotych (ponad 23 mln zł  to dofinansowanie z RPO WP).

Natalia Mierzwa

Kancelaria Zarządu UMWP

FOT. Urząd Gminy Tryńcza