Jeszcze w tym roku pierwsi kierowcy przejadą przez Oleszyce i Cieszanów omijając centra miejscowości. Dzisiaj tj. 27 marca zostały wbite „pierwsze łopaty” rozpoczynające budowę obwodnic obu miast. Łączna wartość inwestycji to ponad 30 milionów złotych. Pieniądze na to zadanie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W uroczystości wzięli m.in. udział marszałek Władysław Ortyl, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, senator Mieczysław Golba, a także lokalne władze samorządowe i pracownicy firm budujących obwodnice z firm STRABAG i PBI.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał fakt, że o tej inwestycji mówiło się już pół wieku temu i wreszcie staje się ona faktem.

Te inwestycje będą miały na pewno istotny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu lubaczowskiego oraz na wzrost bezpieczeństwa jego mieszkańców – mówił marszałek Ortyl.

Wicewojewoda Lucyna Podhalicz mówiła z kolei o tym, że budowa obwodnic Cieszanowa i Oleszyc to przykład dbania rządu i władz samorządowych o równomierny rozwój kraju.

To jest przełom w myśleniu o rozwoju mniejszych miejscowości, miast i gmin, które przez lata były  zapomniane – mówiła wicewojewoda.

Zadowolenia z rozpoczęcia budowy nie krył również senator Mieczysław Golba:

Bardzo się cieszymy, że pan marszałek realizuje, inwestuje, stara się rozwijać również tę część naszego województwa – podkreślał senator Golba.

Rozpoczynającą się inwestycję poświęcił ks. kanonik Józef Dudek, dziekan Dekanatu Cieszanów.

Obwodnica Oleszyc będzie miała ponad 3 km długości ( dokładnie 3,2 km), a Cieszanowa ok. 1, 8 km.  Inwestycja została podzielona na dwa zadnia w ramach których zmodernizowany zostanie również ponad 4-kilometrowy odcinek drogi pomiędzy powstającą obwodnicą Oleszyc, a planowaną obwodnicą Lubaczowa, której budowa powinna ruszyć już wkrótce. 

Obwodnice Cieszanowa i Oleszyc będą to jednojezdniowe dwukierunkowe drogi klasy G, które zostaną o 3,5 metrowych pasach ruchu i szerokich poboczach. Powstaną nowe skrzyżowania, w tym ronda, które w terenie zabudowanym będą  mieć chodniki i przejścia dla pieszych. Oprócz tego powstanie także most nad rzeką Przerwa, przejścia dla zwierząt, przepusty i system odwodnienia. Zainstalowane zostaną też bariery energochłonne i oznakowanie, które zwiększą bezpieczeństwo podróżowania.

Przebieg obwodnicy Oleszyc (ok. 3,2 km)

początek (rondo): istniejące skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 865 (ul. Jarosławska) z drogą wojewódzką nr 867 (ul. Wiejska) i drogą gminną nr 105206R; dalej stroną północną w kierunku Lubaczowa przecinając kolejno rzekę Przerwa (most) oraz istniejącą drogę wojewódzką nr 865 (rondo) biegnącą w kierunku północnym w stronę Dachnowa i Cieszanowa koniec (rondo): skrzyżowanie obwodnicy z drogą wojewódzką nr 867 (za osiedlem św. Jana)

Przebieg obwodnicy Cieszanowa (ok. 1,8 km)

początek (rondo): skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 865 z drogami powiatową i miejską (przy pomniku Jana III Sobieskiego); dalej stroną wschodnią w kierunku drogi wojewódzkiej nr 865 koniec: płynne włączenie obwodnicy do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 za stacją paliw Orlen (ul. Tadeusza Kościuszki)

Szczegółowe informacje dotyczące dwóch projektów, w ramach których powstają obie obwodnice:

Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865

Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 17 593 570,93 zł (w tym roboty budowlane: 15 635 775,57 zł)

Wartość dofinansowania z EFRR: 14 954 535,24 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 639 035,69 zł

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2018 r.

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa

wraz z budową obwodnicy Oleszyc

Wykonawca: konsorcjum firm - PBI Infrastruktura z Kraśnika, PBI WMB z Sandomierza, PRD Mielec

Całkowita wartość Projektu: 16 180 560,03 zł (w tym roboty budowlane: 14 942 860,03 zł)

Wartość dofinansowania z EFRR: 13 498 475,99 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 382 084,04 zł

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2018 r.

M.Konopka
Fot. D.Kozik
Wideo: S.Kieszkowski
BP UMWP