Kolejny odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe został uroczyście otwarty. 7 grudnia oddano też do użytku wspólną inwestycję województwa podkarpackiego oraz władz Rzeszowa – łącznik biegnący od nowego odcinka S19 do ul. Podkarpackiej.

W otwarciu obu dróg uczestniczyli m. in.: wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Cypryś, obecna też była wojewoda Ewa Leniart oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga, a także zastępca prezydenta Rzeszowa Marek Ustrobiński.

Członek zarządu Stanisław Kruczek podkreślał gospodarcze znaczenie oddanych do użytku dróg:

Podkarpacie dostało dodatkową możliwość rozwoju gospodarczego. Wszyscy będziemy z tych inwestycji natychmiast korzystać. Ta inwestycja otworzy także komunikacyjnie południe Podkarpacia – mówił S. Kruczek.

Przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś życząc radości z korzystania z nowego szlaku komunikacyjnego powiedział:

Droga zawsze skraca odległość między ludźmi, między regionami. Ta inwestycja połączyła działania różnych organizacji, samorządów, strony rządowej. Dziękuję i gratuluję wykonawcom – powiedział Jerzy Cypryś.

Wiceminister Jerzy Kwieciński podkreślał, jak wielkie znaczenie dla rozwoju tej części kraju ma droga S19, która jest częścią szlaku Via Carpatia:

Tereny wschodniej Polski były przez lata zapomniane, szczególnie pod względem infrastruktury transportowej. W tej chwili nadszedł czas, żeby te zaległości nadrobić, dlatego rząd zdecydował, żeby jeszcze w tej perspektywie finansowej kontynuować budowę drogi S19 – mówił Jerzy Kwieciński.

Wojewoda Ewa Leniart dziękowała wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w proces inwestycyjny obu dróg:

Odcinek, który oddajemy nie jest może duży, ale pokazuje, że z pełną determinacją wszystkich możemy skutecznie dążyć do celu i budować ułatwienia dla mieszkańców naszego kraju – podkreślała wojewoda.

Szef GDDKiA Jacek Gryga mówił o tym, jak ważny jest to odcinek w perspektywie całego szlaku Via Carpatia.

Jest to kolejny element, a właśnie takimi odcineczkami kształtujemy tą sieć drogową, która w przyszłości pozwoli nam się komfortowo i bezpiecznie przemieszczać na duże odległości – mówił dyr. J. Gryga.

Nowe drogi poświęcił biskup senior Kazimierz Górny, który podkreślił, że budowanie dróg jest przejawem mądrości państwa i narodu.

Nowy odcinek S19

Oddany 7 grudnia do użytku nowy, ponad 6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 jest kolejną częścią autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Połączy dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371 oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycję realizowało  konsorcjum: Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A. za kwotę ponad 342 mln zł. W ramach projektu wybudowano 12 obiektów inżynierskich, w tym węzeł Rzeszów Południe Kielanówka. Największy obiekt na nowym fragmencie ekspresówki to estakada nad ul. Dębicką.

Budowa 6-kilometrowego odcinka S19 wymagała zastosowania nowoczesnych technologii. Ze względu na zróżnicowanie terenu zarówno pod względem rzeźby jak i rodzajów gruntów, trzeba było wdrożyć różne technologiczne metody wzmocnienia podłoża, m.in. tzw trenchmix, który wykorzystywany jest w specyficznym, podmokłym lub osuwiskowym terenie. Polega on na wgłębnym wymieszaniu na miejscu gruntu z zaczynem cementowym. 

Ciekawostki o S19

  • wykopy 890 tys. m3
  • nasypy 541 tys. m3
  • długość dróg serwisowych 10,6 km
  • Ilość użytego betonu 37 tys. m3
  • Ilość użytej stali łącznie: ok. 3,8 tys. t w tym: stal miękka: 3,3 tys. t, stal sprężająca: 431 t
  • Kanalizacja deszczowa -  8 tys. mb
  • Bariery ochronne – 16 tys. mb
  • Ogrodzenie drogi S19 – 11,5 tys. mb

Łącznik z ulicą Podkarpacką

7 grudnia pierwsi kierowcy przejechali też oddanym do ruchu łącznikiem biegnącym od nowego odcinka S19 na węźle Rzeszów Południe do ul. Podkarpackiej. Inwestycję za ponad 68 mln złotych zrealizowały wspólnie dwa samorządy: województwa podkarpackiego i miasta Rzeszów. Odcinek miejski kosztował prawie 50 mln zaś pozamiejski, realizowany przez samorząd po aneksie wyniósł ponad 21 mln zł.

Łącznik ma 3,46 km i biegnie w granicach administracyjnych Rzeszowa oraz poza granicami miasta. Przetarg na inwestycję wygrała firma Skanska. Łącznik był realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Realizacja S19 na Podkarpaciu

Aktualnie na Podkarpaciu realizacja S19, o łącznej długości ok. 169 km, przedstawia się następująco:

- odcinki zrealizowane: odc. Sokołów Młp.-Stobierna (12,5 km), Stobierna – w. Rz. Wschód (6,9km), w. Rz. Zachód – w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (6,3 km)

- odcinki w przetargu: przetarg na realizację systemem projektuj-buduj odc. Lasy Janowskie – Nisko - Sokołów Młp. Północ (6 odc., 54 km),

- odcinki w przygotowaniu: opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odc. w. Rz. Południe - Babica (10,3 km), trwa przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla odc. w. Babica - Barwinek (74,9 km)

Fot/tekst Monika Konopka
Wideo: Sebastian Kieszkowski