Po tym, jak zapewniliśmy finansowanie dla drogi ekspresowej S-19 z Babicy do Barwinka dzięki zapisom w Kontrakcie Terytorialnym, potrzebujemy myśleć o tym, co prowadzi nas do przodu – mówił marszałek Władysław Ortyl, otwierając obrady II Podkarpackiego Forum Drogowego.

Przez dwa dni w Rzeszowie politycy, eksperci, drogowcy i naukowcy dyskutują o tym, co ważne jest  dla rozwoju szlaków transportowych, a jednocześnie co ma wpływ na rozwój regionów i krajów. Kwestie dotyczące kierunków rozwoju sieci drogowej Podkarpacia, sprawy budowy i finansowania dróg obecnie oraz perspektywy na kolejne lata, innowacyjne rozwiązania drogowe oraz prezentacja efektów prac badawczo-rozwojowych naukowców – to niektóre z tematów poruszanych podczas II Podkarpackiego Forum Drogowego.

Podkarpacie to dziś duży plac budowy. O obecnych i przyszłych inwestycjach rozmawiamy właśnie na II Podkarpackim Forum Drogowym. Środki, które skierowane są na budowę dróg wojewódzkich to 1,2 mld złotych, to ogromne pieniądze, pochodzące z różnych programów operacyjnych z RPO WP 2014 -2020, z programu  Polska Wschodnia, czy też programów transgranicznych. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju, stąd potrzeba skomunikowania południa regionu. Rozwój dróg to rozwój gospodarczy, świetnie to rozumiemy. Perspektywa unijna 2014-2020 daje nam ogromne możliwości inwestowania w poprawę infrastruktury drogowej. Dzięki budowie autostrady A4 kierunek wschód-zachód, przebiegający przez centrum Podkarpacia, został dobrze skomunikowany. W tej chwili najważniejsza dla rozwoju regionu jest inwestycja w drogę ekspresową S-19, która ma być częścią korytarza transportowego Via Carpatia. To jest inwestycja polskiego rządu, która do 2025 roku ma zostać zakończona. To jest bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców regionu – mówi wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Gościem II Podkarpackiego Forum Drogowego był poseł RP Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Via Carpatia po latach starań stanie się w regionie faktem. To racja stanu nie tylko dla Podkarpacia, ale i dla Polski. Chcemy namawiać komisarzy Unii Europejskiej, aby na narodowe odcinki Via Carpatii w innych krajach środki z budżetu Unii znalazły się wcześniej, niż było to zapowiadane. Mamy w regionie autostradę A4. Nasz region ma ogromny potencjał do wykorzystania. Chociażby wielki potencjał regionalnego portu lotniczego i to nie tylko w kontekście Podkarpacia, ale także sąsiadujących regionów słowackich i ukraińskich. Bardzo potrzebujemy dobrego, szybkiego połączenia do Warszawy zarówno drogowego, jak i kolejowego, zabiegamy o te inwestycje. Powinniśmy także w województwie poprawić komunikację na kolejnych poziomach, zejść w stronę dróg powiatowych i gminnych, tak, żeby w dobrym standardzie tworzyły razem z drogami wojewódzkimi oraz krajowymi spójny organizm. To kolejne ważne zadania – mówił w Rzeszowie poseł Bogdan Rzońca. 

Jesteśmy w ważnym momencie rozwoju Podkarpacia, aby ten rozwój był dynamiczny bardzo ważne jest tworzenie szlaków komunikacyjnych, które pozwalają nam być ważnym skrzyżowaniem w Europie, a nie peryferiami kontynentu – mówi marszałek Władysław Ortyl.

My jako Polski Kongres Drogowy bardzo silnie angażujemy się w popularyzację tematu rozwoju kraju i regionu poprzez ważne inwestycje drogowe. Uważamy, że Via Carpatia z punktu widzenia sieci transportowej i układu dróg w Polsce to jeden z ważniejszych elementów - patrząc na szkielet transportowy, to strategiczne wyzwanie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski - mówił podczas forum prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarczyk, organizator forum. 

Pierwsza z sesji forum poświęcona została kierunkom rozwoju sieci drogowej Podkarpacia. O kryteriach doboru i ocenie efektywności projektów drogowych z punktu widzenia wpływu na rozwój regionalny mówił prof. Tomasz Komornicki z Polskiej Akademii Nauk. Jak będzie wyglądać sieć dróg krajowych Podkarpacia po realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 prezentował dyrektor oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski. Mowa była także o transgranicznych projektach drogowych.

Z zazdrością patrzymy na to, jak wiele dzieje się na Podkarpaciu w kwestii rozwoju infrastruktury, jesteśmy sąsiadami, ale i konkurujemy, a wy w regionie tworzycie coś na kształt mittel Galicji, która bardzo rozwija się gospodarczo, także dzięki budowie infrastruktury komunikacyjnej - mówił podczas konferencji prof. Bohdan Hud z Instytutu Integracji Europejskiej Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. 

Uczestnicy debat i wykładów mają także szansę poznania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, stosowanych przy budowie dróg, potencjału sektora budownictwa drogowego na Ukrainie. Będą mogą także zobaczyć i podyskutować o tym, jak ważne jest planowanie dróg dla rozwoju miast, jaką przyszłość mają mosty kompozytowe oraz jak dobra współpraca administracji rożnych szczebli pomaga w rozbudowie dróg i rozwoju miast – na przykładzie Sokołowa Małopolskiego.   

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Fot. Michał Mielniczuk
Video: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP