Bierzemy udział w restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne, realizujemy projekt Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego, wdrażamy bilet zintegrowany, kupujemy nowy tabor i zabiegamy o grant na budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Planujemy wiele działań oraz inwestycji, które pozwolą rozwinąć w regionie transport kolejowy i sprawią, ze mieszkańcy i turyści chętniej i częściej będą korzystać z tego środka transportu – mówił dziś w Rzeszowie marszałek Władysław Ortyl.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma, posłowie i senatorowie, marszałek Władysław Ortyl oraz wojewoda Ewa Leniart, prezesi spółek kolejowych, radni województwa oraz samorządowcy dyskutowali w Rzeszowie podczas konferencji „Rozwój Transportu Kolejowego w województwie podkarpackim”, zorganizowanej w urzędzie marszałkowskim. 

O działaniach, jakie podejmuje samorząd województwa , aby unowocześniać regionalną kolej  mówił podczas konferencji marszałek Władysław Ortyl. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma prezentował specyfikę przewozów pasażerskich w Polsce oraz potrzeby w tym zakresie.

O zrealizowanych i planowanych inwestycjach PKP Polskich Linii Kolejowych na terenie województwa mówił członek zarządu PKP PLK Włodzimierz Żmuda. Z kolei rozwój krajowych przewozów pasażerskich w kontekście województwa podkarpackiego prezentował przedstawiciel PKP Intercity Cyryl Gzyło. Zamiary rozwoju przewozów regionalnych na terenie Podkarpacia prezentował prezes zarządu spółki „Przewozy Regionalne”  Krzysztof Mamiński.  

W przerwie konferencji odbył się briefing prasowy marszałka Władysława Ortyla z udziałem gości konferencji. Zapraszamy do obejrzenia filmowego materiału z briefingu.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Foto Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP