Marszałek Władysław Ortyl oraz Willy Gort - Przewodniczący Kongresu Hemisferycznego Stowarzyszenia Izb Handlowych Ameryki Łacińskiej w USA Camacol podpisali memorandum o współpracy. Porozumienie to jedno z ważniejszych wydarzeń odbywającej się w Urzędzie Marszałkowskim konferencji „Podkarpackie bramą do Europy Środkowo-Wschodniej”.

Celem podpisanego memorandum jest ustanowienie ogólnych ram ułatwiających współpracę pomiędzy Województwem Podkarpackim a Izbą Handlową Ameryki Łacińskiej w Stanach Zjednoczonych CAMACOL oraz jej Hemisferycznym Kongresem Handlowo – Przemysłowym Ameryki Łacińskiej w zakresie proponowania i wdrażania inicjatyw a także wspierania tworzenia sieci instytucjonalnych, jak również budowania potencjału we wspólnie ustalonych sektorach docelowych.

Cieszymy się bardzo, że podpisaliśmy dzisiaj to porozumienie. Ono otwiera dalszą  drogę do współpracy merytorycznej i eksperckiej z potężnym partnerem, jakim jest Izba Gospodarcza Camacol, a z takiej pomocy doświadczonych partnerów musimy korzystać – powiedział tuż po podpisaniu memorandum marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek dodał, że memorandum to tylko jedno z wydarzeń odbywającej się w Rzeszowie konferencji oraz wizyty przedstawicieli Izby Gospodarczej Camacol. Efektem tego spotkania będzie z pewnością dalsze zacieśnienie współpracy, na której władzom samorządowym bardzo zależy w kontekście tworzonego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka centrum logistycznego cargo.

Dzisiejsze spotkanie, konferencja, przybliża nas do uruchomienia centrum logistycznego cargo w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, ale także poprawia nasze relacje społeczne, bo w ślad za relacjami społecznymi mogą się dobrze rozwijać relacje gospodarcze. Nasi goście odwiedzają nasz region, widzą nasze firmy i przedsięwzięcia, widzą jak rozwija się Podkarpacie i później dzięki temu staną się naszymi ambasadorami na świecie – powiedział marszałek Władysław Ortyl do dziennikarzy tuż po podpisaniu memorandum.

Willy Gort - Przewodniczący Kongresu Hemisferycznego Stowarzyszenia Izb Handlowych Ameryki Łacińskiej w USA Camacol odpowiadając na pytania dziennikarzy po podpisaniu porozumienia, powiedział, że współpraca pomiędzy Izbą Handlową a Podkarpaciem już się zaczęła. Macie tutaj wspaniałe nowoczesne firmy, nowe technologie, wykształconych mieszkańców, jesteśmy waszym ambasadorem i będziemy o tym mówić. Mieliśmy spotkanie w Dolinie Lotniczej, wiemy, jaki ma ona potencjał i o tym wszystkim już wiedzą na Florydzie, ta współpraca już się nawiązała – powiedział Willy Gort.

W podpisaniu umowy uczestniczyła także Sabina Klimek – kierownik WPHI z Konsulatu RP w Nowym Jorku, która mówiła o tym, że rozpoczął się proces dopuszczania polskich owoców na rynek amerykański i być może w ciągu roku amerykański rynek będzie otwarty dla polskich jabłek.

To bardzo ważna informacja w kontekście uruchamianego przez samorząd województwa centrum logistycznego cargo w Jasionce. O atutach rzeszowskiego lotniska, jego możliwościach i szansach na rozwój rozmawiali zaproszeni na konferencję goście. W panelu poświęconym centrum logistycznemu w Jasionce wystąpił m. in. Zbigniew Halat – wiceprezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

W ciągu ostatnich 5 lat na lotnisku zostały zrealizowane inwestycje za ponad 400 mln złotych. Teraz jesteśmy w stanie przyjąć różne samoloty, także te największe. Nasze lotnisko odpowiada światowym standardom. Oczywiście do rozwoju cargo brakuje jeszcze niektórych elementów np. formalno-prawnych, jak punkt odpraw fitosanitarnych, ale zapewniam że działamy szybko, aby centrum powstało. Już teraz firma projektuje nowy terminal cargo i chcę w przyszłym roku ten terminal wybudować – powiedział Zbigniew Halat.

Paweł Sasim z CEVA Logistic mówił o tym, że rzeszowskie lotnisko ma bardzo duży potencjał, a w tej części Europy jest „czarna plama” jeżeli chodzi o transport cargo i mamy szansę ją zagospodarować.

Adam Dziemba z Deloitte mówił z kolei o tym, że lotnisko musi znaleźć niszę i specjalizować się w transporcie określonych towarów. Podkreślał także, że nie możemy bagatelizować konkurencji.

Oprócz tematów gospodarczych na konferencji rozmawiano także o reklamie i promocji firm oraz produktów na rynku polskim i międzynarodowym. W debacie na ten temat wziął udział Stephen Baldwin, który mówił o potencjale Podkarpacia, a także o tym, że zamierza wyreżyserować film, który częściowo mógłby być realizowany na Podkarpaciu.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli także Katarzyna, Dorota Chotecka, Radosław Pazura i Roman Rogowiecki.

Zajmujemy się nie tylko gospodarką, ale także obszarami bez których rozwoju gospodarczego by nie było czyli promocją, kulturą, sferą społeczną – mówił marszałek Ortyl, podkreślając, że cieszy się z bardzo z szerokiego grona panelistów wśród których są zarówno naukowcy, eksperci, jak i praktycy biznesu oraz osoby z branży filmowej, a także ze świata kultury.

Na zakończenie spotkania zaplanowana jest projekcja filmu „Kochając wroga”, po której odbędzie się debata z udziałem Stephena Baldwina.
 

Monika Konopka
fot. Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe