Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

zdjęcie grupowe na auli

 


Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Te stypendia to inwestycja w przyszłość, bo Państwo jesteście naszą przyszłością – mówił marszałek Władysław Ortyl w czasie gali wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku podkarpackich uczelni. To jedno z wielu działań podejmowanych przez samorząd województwa, aby wspierać młodych – zdolnych. Łącznie, na wsparcie stypendialne, województwo podkarpackie przeznacza ok. 6,7 mln złotych rocznie.

 

Stypendia dla studentów rozpoczynających studia na uczelniach Podkarpacia, którzy osiągnęli na egzaminach maturalnych najlepsze wyniki przyznane zostały już po raz dziewiąty. Program  „Stypendiów Marszałka Województwa Podkarpackiego” realizowany jest od roku akademickiego 2014/2015. Jego zadaniem jest wspieranie najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy podejmą naukę w jednej z podkarpackich uczelni.

 

Pomysłodawcą honorowania studentów rozpoczynających swą akademicką przygodę jest marszałek Władysław Ortyl, który wręczając stypendia gratulował i dziękował studentom.

 

Jestem z Państwa dumny i cieszę się, że Podkarpacie może poszczycić się tak wieloma utalentowanymi i pracowitymi młodymi ludźmi. Powodem do radości jest dla mnie także to, że nasz region, jako miejsce do studiowania wybierają młodzi mieszkańcy innych regionów Polski. Staramy się jako samorząd województwa stwarzać warunki, aby chcieli tu pozostać lub do nas przyjechać, aby rozwijając się rozwijali także nasz region - mówił marszałek Ortyl - Nasz region i gospodarka koncentrują się wokół naszych regionalnych specjalizacji, wśród których  
są lotnictwo i kosmonautyka, informacja i telekomunikacja czy jakość życia. Kierunki, które Państwo wybrali do studiowania, świetnie wpisują się w potrzeby regionu i szanse rozwojowe Podkarpacia. Ułatwiając Państwu studiowanie inwestujemy i w Was i w region jednocześnie –
 dodał marszałek Władysław Ortyl, gratulując uhonorowanym.

 

W tym roku stypendystami programu zostało aż 100 studentów pierwszego roku podkarpackich uczelni. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie wyniku maturalnego na poziomie co najmniej 75%, z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki lub matematyki – zdanego na poziomie rozszerzonym. Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

 

Wśród tegorocznych stypendystów większość, bo aż 76 to mieszkańcy województwa podkarpackiego. W Tym gronie jest także 10 mieszkańców Małopolski, 6 z Lubelszczyzny, 3 młodych ludzi ze Świętokrzyskiego, 2 ze Śląska oraz po jednej osobie z Mazowsza, Dolnego Śląska a nawet Pomorza. Stypendia wraz z marszałkiem wręczali przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Borcz oraz radny województwa Krzysztof Feret. 

 

Jestem szczęśliwy, że mogę dziś wręczać stypendia właśnie Państwu. Bo to wy jesteście naszą awangardą intelektualną i to wy w przyszłości budować będziecie wizerunek naszego regionu. Mam nadzieję, że po studiach zechcecie Państwo zostać na Podkarpaciu, tu budować swoje kariery w dziedzinach które wybraliście, zakładać rodziny i mieć dzieci. Bardzo chcemy, aby tak inteligentni ludzie jak Państwo rozwijali nasz region i kształtowali jego przyszłość – mówił w swej przemowie do stypendystów przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Borcz.

 

W tym roku wśród 100 uhonorowanych stypendiami studentów są osoby, który wyniki z matury na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka - mieściły się w przedziale od 82 do 100 procent. Wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo to w roku akademickim 2022/2023 - 3 000 zł brutto.

 

Największą grupę tegorocznych stypendystów stanowią studenci kierunku: lekarskiego. Wśród 37 studentów pierwszego roku medycyny jest Jakub Kaznecki.

 

Jestem dumny i bardzo zadowolony, że znalazłem się w grupie stypendystów marszałka. Za maturalnym wynikiem stoi ogromna praca, którą każdy z nas - stypendystów musiał włożyć, aby na egzaminach maturalnych uzyskać takie wyniki. W przyszłości chciałbym zostać chirurgiem. Na razie koncentruję się jednak na tym, aby jak najlepiej przejść przez pierwszy rok medycyny i jak najpełniej wykorzystać wiedzę, jaką przekazują nam nasi wykładowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego – mówił Jakub Kaznecki tuż przed otrzymaniem dyplomu honorującego otrzymujących stypendium.     

 

W prestiżowym gronie stypendystów jest także wielu studentów lotnictwa i kosmonautyki oraz informatyki, a także inżynierii i analizy danych, finansów i rachunkowości, inżynierii i analizy danych oraz matematyki.

 

Łącznie w tym roku na wsparcie stypendialne młodych ludzi województwo podkarpackie przeznacza ok. 6,7 mln zł rocznie.

 

W przyszłości Samorząd Województwa Podkarpackiego rozważa realizację kolejnego programu stypendialnego – tym razem skierowanego do studentów wydziału medycznego, kierunku lekarskiego - chodzi o specjalizacje deficytowe dla województwa podkarpackiego - którzy wyrażą chęć podjęcia zatrudnienia na terenie województwa podkarpackiego. 

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Studenci ze stypendiami od marszałka