Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Budynek Centrum Nauki Łukasiewicz

 


Dobiega końca ważna dla regionu inwestycja – budowa Podkarpackiego Centrum Nauki w Jasionce, które ma nosić imię Ignacego Łukasiewicza. Koszt inwestycji to 94 mln złotych. W centrum trwają już ostatnie prace wykończeniowe oraz montaż ekspozycji. Dzisiaj, tj. 22 lipca, odbyło się w nim posiedzenie zarządu województwa z udziałem zaproszonych gości.

 

Posiedzenie zarządu województwa poświęcone było w całości omówieniu tego, na jakim etapie są prace dotyczące centrum oraz jak w przyszłości ma funkcjonować nowa placówka.

 

Bardzo nas cieszy, że inwestycja jest tak zaawansowana, że jesteśmy w takim momencie, w trakcie odbiorów. To bardzo cieszy – powiedział otwierając posiedzenie zarządu marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek podkreślił, że realizacja tego projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie unijnych funduszy. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 w wysokości ponad 76 mln złotych. A z budżetu województwa na inwestycję zostało wydatkowanych prawie 18 mln złotych. 

 

W posiedzeniu zarządu wzięli udział: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus, członek zarządu Anna Huk oraz Jerzy Borcz – przewodniczący sejmiku województwa. Obecna była także Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki kurator oświaty – Małgorzata Rauch, a także dyrektorzy departamentów oraz jednostek podległych UMWP.

 

 

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła, że cieszy ją to, iż projekt PCN, jego formuła realizuje założenia strategii rozwoju województwa oraz wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa.

 

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart pogratulowała zarządowi dobrej decyzji o budowie centrum i determinacji w jej realizacji. Zaznaczyła też, że obiekt, którego patronem będzie Ignacy Łukasiewicz stanie się ważną placówką edukacyjną dla całego regionu:

 

Myślę, że to jest dobre miejsce, dobra forma, żeby zachęcić młodych ludzi do poznania Ignacego Łukasiewicza i rozpalić wśród nich zapał do nauk ścisłych, które są naszą przyszłością – powiedziała wojewoda.

 

O realizacji projektu, etapach inwestycji, finansowaniu, a także o stanie poszczególnych prac i przetargów mówił Tomasz Michalski – zastępca dyr. WDK, odpowiedzialny za tę inwestycję, który zdał nie tylko dokładny raport dotyczący robót, ale omówił także założenia dotyczące misji tego obiektu:

 

Misją naszego centrum było od początku pokazanie relacji między światem naturalnym, a tym co osiągnęliśmy, jako ludzie. Chcemy, aby było to miejsce, które będzie odwiedzać nie tylko młodzież, uczniowie, ale osoby w każdym wieku, bo nauka dla każdego może być wielką przygodą – tłumaczył Tomasz Michalski.

 

O znaczeniu centrum mówiła także wicemarszałek Ewa Draus:

 

PCN wpisuje się w nasz system innowacyjności, żeby budować podstawy innowacyjności trzeba zacząć od edukacji. A w tym centrum młodzi ludzie będą mieć ogromne możliwości rozwijania swoich talentów.

 

Świat się zmienia i podejście do nauki musi się zmienić. Centrum pozwoli wyłapać talenty, zainicjować pewne zainteresowania. Ważne, że będą w nim laboratoria, gdzie młodzież będzie mogła zasmakować w nauce – mówiła z kolei Anna Huk.

 

Po posiedzeniu członkowie zarządu zwiedzili nowy obiekt, a następnie odbyła się konferencja prasowa, podczas której marszałek Władysław Ortyl, wiceminister Małgorzata Jarosińska - Jedynak oraz Tomasz Michalski – zastępca dyr. WDK – przedstawili najważniejsze informacje dotyczące realizacji tego zadania.

 

Podkarpackie Centrum Nauki nabiera już realnych kształtów. Dziś, na zarządzie, który odbył się właśnie w tym obiekcie mówiliśmy o tym wielkim projekcie. Podkarpackie Centrum Nauki to nie tylko budynek, to także wyposażenie, ludzie, oraz inicjatywa i aktywność wielu środowisk, które zajmowały i zajmują się w dalszym ciągu popularyzacją nauki i innowacji. Prawie sto milionów złotych zostało wydane na to całe przedsięwzięcie, które jest zlokalizowane w obszarze aktywności gospodarczej. To oznacza, że osoby, które będą korzystały z Centrum będą też miały okazję zobaczyć to otoczenie, w jakim ono funkcjonuje, czyli lotnisko, strefę przemysłową, inkubator przedsiębiorczości, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe i całą infrastrukturę komunikacyjną – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Obecnie sale centrum są wyposażane w instalację do popularyzacji nauki, w szczególności w obszarach związanych z naszymi inteligentnymi specjalizacjami. Cieszymy się, że te prace postępują i zmierzają ku szczęśliwemu zakończeniu. Chcemy, aby do końca roku się zakończyły, tak abyśmy mogli otworzyć już centrum dla uczniów z początkiem przyszłego roku – dodał marszałek.

 

 

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła, że Podkarpacie jest jednym z sześciu regionów, gdzie budowane jest takie centrum. Choć starania rozpoczęło aż 12 regionów. Podkreśliła wielka rolę funduszy unijnych w powstaniu tego obiektu oraz jego znaczenie dla rozwoju innowacyjności regionu:

 

Czekamy, aby te spektakularne rozwiązania, które tutaj zostaną zaprezentowane odnalazły się w gospodarce, bo dzisiaj nie wystarczy tylko i wyłącznie uzbrajać tereny inwestycyjne i udostępniać je przedsiębiorcom. Dzisiaj trzeba stawiać na takie rozwiązania jak PCN, abyśmy ten zalążek innowacji, biznesu, mieli od najmłodszych lat, abyśmy budowali wśród dzieci świadomość innowacji – powiedziała wiceminister.

 

Budynek jest już gotowy, jest już po odbiorze i jest już w naszym użytkowaniu. Obecnie trwa montaż części ekspozycji. Nie widzimy tu żadnych zagrożeń, co do zakończenia tego projektu do końca roku, bo nie ukrywamy, że chcemy ten obiekt, jak najszybciej otworzyć i udostępnić dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o świecie. Podpisaliśmy umowę na wyposażenie informatyczne, jesteśmy po kolejnych postępowaniach jeżeli chodzi o wyposażenie laboratoriów, czy dostawę mebli. Pozostały nam dwie rzeczy, to jest system biletowy oraz mobilne planetarium, za pomocą którego chcemy wzmocnić naszą siłę oddziaływania w województwie. Będzie ono mobilne i będzie uczestniczyło we wszystkich ważniejszych wydarzeniach popularyzujących naukę w regionie – informował z kolei dziennikarzy Tomasz Michalski – odpowiedzialny za projekt.

 

Najważniejsze informacje dotyczące PCN:

 

Podkarpackie Centrum Nauki to projekt realizowany w imieniu samorządu województwa przez Wojewódzki Dom Kultury. Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu województwa podkarpackiego.

 

Okres realizacji projektu: lata 2018-2022;

 

Nakłady finansowe na inwestycję:

 

 1. środki z UE: 76.303.848,33 zł
 2. środki z budżetu Województwa Podkarpackiego: 17.755.584,64 zł
 3. dotacja z budżetu województwa na rozpoczęcie funkcjonowania: 1.418.000,00 zł

 

Co się znajdzie w PCN?

 

Podkarpackie Centrum Nauki działać będzie w kilku obszarach:

 

 • Wystawy i ekspozycje, które będą obejmować ponad 200 interaktywnych eksponatów!

 

Ekspozycja podstawowa prezentować będzie wiedzę naukową, jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami:\

 1. „Świat Wokół Nas” - czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne.
 2. „Nasza Cywilizacja” - czyli to, co my ludzie wytworzyliśmy korzystając z naszych umiejętności i pozyskanej wiedzy, artefakty, technika i technologia, matematyka, kultura;
 3. „My, Ludzie” - czyli funkcjonowanie organizmu człowieka, zmysły, anatomia i fizjologia, procesy poznawcze, rozum - logiczne myślenie itd.

 

Całość ekspozycji podzielono na 6 wystaw o zróżnicowanej tematyce oraz funkcjonalności:

Część 1: specjalistyczna, stacjonarna wystawa główna "Lotnictwo",

Część 2: interdyscyplinarna, stacjonarna wystawa główna "Żyję",

Część 3: specjalistyczna, stacjonarna wystawa główna "Przyroda",

Część 4: interdyscyplinarna, stacjonarna wystawa uzupełniająca,

Część 5: interdyscyplinarna, stacjonarna wystawa dla dzieci 3-6 l. "Zabawki edukacyjne",

Część 6: interdyscyplinarna „Wystawa mobilna”.

 

Trwają właśnie odbiory eksponatów i montaż w części wystawienniczej oraz odbiór wystawy mobilnej. W trakcie realizacji jest także zakup wyposażenia do laboratoriów i warsztatów oraz sprzętu informatycznego. Ogłoszony jest również przetarg na meble i drobny sprzęt wyposażeniowy. W planach jest zakup mobilnego planetarium – postępowanie rozpocznie się jeszcze w tym roku.

 

W centrum prowadzone będą także inne formy popularyzacji nauki:

 • Laboratoria i warsztaty (laboratorium biologiczno – ekologiczne, chemiczne, fizyczne, pracownia robotyczna i pracownia warsztatowa).
 • Działalność dodatkowa (wykłady z elementami interaktywności, pokazy naukowe z użyciem narzędzi charakterystycznych dla interaktywnego modelu przekazywania wiedzy dla odbiorców z grup docelowych)
 • Wydarzenia specjalne - organizowanie i prowadzenie jednorazowych oraz cyklicznych wydarzeń specjalnych w formie eventów, konkursów, koncertów itp.
 • Działania poza PCN – planowane jest także organizowanie wystaw mobilnych, będących częścią oferty centrum, udostępnianych i prezentowanych poza budynkiem podkarpackiego centrum nauki (np. w szkołach, podczas tematycznych wydarzeń odbywających się w regionie i poza regionem). W ofercie PCN znajdzie się także mobilne planetarium.

 

Obiekt został podzielony na następujące części:

 • część wystawiennicza
 • laboratoria i warsztaty (pięć różnych pracowni)
 • część administracyjna
 • część gastronomiczna
 • zaplecze techniczne

 

Oferta centrum będzie skierowana głównie do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym - uczniów szkół średnich oraz studentów, ale również do osób dorosłych, w tym nauczycieli oraz seniorów. Do ich dyspozycji będzie ponad 200 interaktywnych eksponatów i 5 w pełni wyposażonych pracowni wraz z zapleczem  (laboratorium biologiczno – ekologiczne, chemiczne, fizyczne, pracownia robotyczna i pracownia warsztatowa).

 

Podkarpackie Centrum Nauki powstało tuż obok Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego G2A Arena w Tajęcinie pod Rzeszowem. Będzie ono innowacyjną, największą w regionie placówką edukacyjną.

 

Budynek centrum, którego owalny kształt wpisuje się w nowoczesne otoczenie, inspirowany jest kształtami sterowca, helisy DNA i orbity. W środku są cztery kondygnacje, w tym jedna  podziemna. Łączna powierzchnia budynku to ponad 6,5 tys. m.kw. Około 3 tysiące m.kw. zajmie przestrzeń wystawiennicza, na której rozlokowane będą interaktywne wystawy. Tematyka przygotowywanych prezentacji powiązana jest z inteligentnymi specjalizacjami regionu (Lotnictwo i Kosmonautyka, Jakość życia, Motoryzacja, Informacja i Telekomunikacja).

 

Galeria zdjęć:

Autorzy tekstu: Monika Konopka, Daniel Kozik
Autor zdjęć: Daniel Kozik

Autor Wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP