Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Nabór ofert trwa do 8 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2022 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.podkarpackie.pl (Samorząd – Współpraca z NGO – Otwarte konkursy ofert – Nauka) oraz na stronie pod adresem: https://www.podkarpackie.pl (Dla Mieszkańców - Edukacja i Nauka - Konkursy ofert).