Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

dwóch mężczyzn podpisuje dokumenty

 


 Aż 11 uczelni z regionu otrzymało wsparcie z budżetu województwa podkarpackiego na zakupy inwestycyjne. Łącznie pula dotacji to 1,7 mln złotych. Szkoły wyższe przeznaczą pomoc m.in. na zakup sprzętu do laboratoriów, różnego rodzaju symulatorów a nawet mobilnego systemu wizualizacji śladów.

 

Umowy z rektorami oraz przedstawicielami uczelni podpisali marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch. Podczas wydarzenia marszałek Ortyl podkreślał, że kwota dotacji dla uczelni została w tym roku zwiększona, gdyż zarząd województwa widzi potrzeby szkół wyższych w zakresie innowacji, które są istotne dla rozwoju całego regionu:

 

Dla nas kształcenie, edukacja na poziomie wyższym są niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego naszego województwa. Dlatego kwotę wsparcia, która oscylowała w granicach milina złotych zwiększyliśmy do 1,7 mln. Między innymi po to, aby to wsparcie finansowe, jak najlepiej służyło studentom i powstawaniu nowych kierunków – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

W imieniu przedstawicieli uczelni głos zabrał rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik, który powiedział, że każdego roku szkoły wyższe z Podkarpacia spodziewają się tej dotacji z budżetu województwa i jest ona dla nich bardzo pomocna:

 

Cieszymy się, że w tym roku ta kwota jest większa. Tego typu dotacja stanowi dla nas istotną część naszych budżetów. Ta dotacja jest też jedną z nielicznych, która nie jest obwarowana szczegółowymi wymogami, więc mamy pewną dowolność jej wydatkowania, oczywiście na cele związane z inwestycjami, co jest dla nas ważne – mówił rektor Politechniki Rzeszowskiej.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał z olei znaczenie dotacji z budżetu województwa zwłaszcza dla mniejszych uczelni z regionu:

 

Zarząd województwa ma świadomość tego, że to wsparcie jest szczególnie istotne dla tych mniejszych uczelni, które dysponują mniejszym budżetem własnym, gdyż pozwala im na tworzenie nowych kierunków, na doposażenie pracowni, a tym samym na podniesienie standardów kształcenia – mówi wicemarszałek Piotr Pilch.

 

 

 

Uczelnie, które otrzymały dotację celową w tym roku to:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
 • Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,
 • WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa,
 • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

 

Wnioski o dofinansowanie złożyło 11 uczelni. Wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję, która je oceniała. Przy ocenie pod uwagę brane były następujące kryteria:

 • zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030,
 • zgodność przedsięwzięcia z potrzebami rynku pracy,
 • powiązanie przedsięwzięcia z powstaniem/rozwojem nowego kierunku kształcenia i/lub wzrostem liczby studentów na danym kierunku kształcenia,
 • powiązanie przedsięwzięcia z prowadzeniem działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej.

 

Największe dofinansowanie wśród uczelni otrzymała Politechnika Rzeszowska – 460 tysięcy na doposażenie stanowisk laboratoryjnych i dydaktyczno-badawczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

 

Wysokość przyznanej dla uczelni dotacji uzależniona była od pozycji na liście rankingowej czyli liczby punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej. Od 2004 do 2021 roku województwo podkarpacie przyznało uczelniom w sumie 24 mln złotych na działalność bieżącą lub zakupy inwestycyjne.

 

Spotkanie zakończył krótki wykład dr hab. Anny Szylar, rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, dotyczący utworzonego na uczelni kierunku studiów – psychologia.

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjeć: Facebook | Dotacje dla podkarpackich uczelni

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro prasowe UMWP

Do pobrania:

Dotacje dla podkarpackich uczelni - tabelka (plik pdf, rozmiar 237 KB)