190415 porozumienie

W siedzibie zamiejscowego wydziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli podpisano dziś "Porozumienie Stalowowolskie". Jego realizacja ma podnieść jakość kształcenia, liczbę studentów wydziału Mechaniczno-Technologicznego uczelni oraz wpłynąć na rozwój istniejącej bazy dydaktycznej. Jednym z sygnatariuszy Porozumienia była wicemarszałek Ewa Draus.

Porozumienie zostało podpisane także przez rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusza Markowskiego, dyrektora Huty Stalowa Wola Bartłomieja Zająca, prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, starostę stalowowolskiego Janusza Zarzecznego, wicestarostę Mariusza Sołtysa oraz Jana Szwedo – członka zarządu HSW S.A.

Spotkanie w stalowowolskiej auli Politechniki Rzeszowskiej rozpoczął prodziekan, dr hab. inż. Andrzej Trytek, przedstawiając założenia przyświecające twórcom Porozumienia. Wśród spodziewanych efektów wymieniał m.in. stworzenie laboratorium badania pojazdów cywilnych i wojskowych, stanowisk do wirtualnego spawania oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania różnej konstrukcji obiektów.

Zdaniem Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, podpisane porozumienie otworzy dla Politechniki nowy rozdział związany z innowacyjną gospodarką, którą samorząd województwa kreuje i wspiera.

- Niewątpliwe Stalowa Wola, jak również powiat niżański i tarnobrzeski, posiadają duży potencjał przemysłowy, posiadają tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dobrze, aby ta ziemia miała swoją specjalizację regionalną. Cieszę się, że politechnika wykorzystała panujące okoliczności i ma odwagę rozwijać się w tak wspaniały sposób – powiedziała wicemarszałek Ewa Draus.

W krótkiej uroczystości podpisania Porozumienia wzięła udział także senator Janina Sagatowska, wicewojewoda Lucyna Podhalicz oraz prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Porozumienie Stalowowolskie ma na celu stworzenie możliwie najlepszych warunków dla stabilnego rozwoju społecznego i gospodarczego miast i regionów położonych w rejonie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wg jego założeń strony porozumienia podejmą działania prowadzące do dynamicznego rozwoju jakościowego i ilościowego kształcenia kadr technicznych na poziomie wyższym technicznym w Wydziale Mechaniczno- Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Min. poprzez działania wspierające wyższe szkolnictwo techniczne w Stalowej Woli oraz rozbudowę bazy dydaktycznej i laboratoryjnej bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Michał Mielniczuk/Sebastian Kieszkowski 
fot. M.Mielniczuk
wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP