180919 Urzad min Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie prowadzi nabory wniosków stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Nabory wniosków prowadzone są w ramach projektów:

1.         „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019” (nabór dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących),

2.         „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019” (nabór dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych/szkół branżowych I stopnia i techników).

Nabory wniosków zakończą się 28 września 2018 r.

Dodatkowe informacje na temat projektów znajdują się na stronie internetowej podkarpackie.edu.pl

- w zakładce 2018/2019 Szkolnictwo ogólne - projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne”,

- w zakładce 2018/2019 Szkolnictwo zawodowe - projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych”.