Mamy w RPO WP ponad 60 mln złotych na rozwój państwowych zawodowych szkół wyższych. Jarosławska uczelnia okazała się najszybsza, jako pierwsza przygotowała dobry projekt, stąd jako pierwsza podpisuje dziś umowę – powiedziała wicemarszałek województwa Maria Kurowska tuż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.   

30 listopada w siedzibie urzędu marszałkowskiego Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman złożyli podpisy pod dokumentem, zapewniającym uczelni środki na realizację projektu zatytułowanego „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia  do wymogów stawianych przez rynek pracy”.

Całkowita wartość projektu to ponad 12,5 mln złotych. Unijne dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 to ponad 10,6 mln złotych.

Bardzo dziękuję za to, że nasza uczelnia stała się beneficjentem i tak dużego wsparcia. Dzięki temu staniemy się uczelnią, która będzie dysponowała bardzo nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym. Za te pieniądze będziemy wyposażać szkołę w nowy sprzęt komputerowy, nowe oprogramowanie, będziemy doposażać nasze laboratoria. Chciałbym zaznaczyć, że kształcimy na takich kierunkach jak budownictwo, geodezja i kartografia, informatyka, pielęgniarstwo i wielu innych. Dzięki tym środkom nasza uczelnia będzie spełniała najwyższe kryteria jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną i dzięki temu będziemy kształcić studentów na najwyższym poziomie, a kształcimy w profilach praktycznych. W ten sposób przygotowujemy studenta do odnalezienie się na bardzo wymagającym rynku pracy – radości nie ukrywał rektor jarosławskiej PWST- E prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman.  

Chcemy, aby szkolnictwo na Podkarpaciu było na najwyższym poziomie. Zależy nam na tym, aby było ono takie także w wyższych szkołach zawodowych. Myślę, że projekt ten przyniesie realne korzyści zarówno uczelni, studentom, jak i przedsiębiorcom,  bo chodzi w nim także o przygotowanie młodych ludzi do konkretnych zawodów oraz o możliwość współpracy uczelni z biznesem- podkreślała wicemarszałek Kurowska.

Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie zostanie kupione aż do 18 laboratoriów. Będzie to także szansa  na lepsze nauczanie młodych ludzi, a jednocześnie zmianę wizerunku PWSTE w kierunku uczelni wykorzystującej nowoczesne technologie w procesie nauczania, w szczególności na kierunkach praktycznych.

Na naszej uczelni kształci się aż 3 tysiące studentów. Pod względem poziomu nauczania w rankingach – pośród państwowych szkól zawodowych w Polsce , a jest ich 34 – zajmujemy 2 miejsce. Mam nadzieję, że te pieniądze pozwolą nam kształcić na jeszcze wyższym poziomie – podkreślał rektor Rejman.  

Jest to pierwsza z umów o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, w ramach środków przewidzianych w RPO WP 2014-2020 dla państwowych wyższych szkól zawodowych, funkcjonujących na terenie regionu.

Na dofinansowanie czekają także PWSZ w Krośnie i jej projekt „Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie”. W trakcie oceny są projekty:  PWSZ w Tarnobrzegu „Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego”, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu”. W trakcie akceptacji koncepcji projektu jest PWSZ w Sanoku.

Kwota alokacji przewidziana na projekty PWSZ w ramach RPO WP 2014-20 to 15 mln euro czyli około 64 mln złotych.   

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP