171019 edukacjaJednostki oświatowe Samorządu Województwa Podkarpackiego obchodziły Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

W uroczystości wzięła udział wicemarszałek Maria Kurowska oraz radni województwa – Anna Huk i Maciej Lewicki. Obecna była także Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Jan Pączek – Starosta Przemyski, Piotr Ciompa – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Barbara Pelczar-Białek – Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych, dyrektorów oraz nauczycieli Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Bibliotek Pedagogicznych, Szkół Specjalnych oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Wicemarszałek Maria Kurowska zwróciła uwagę na  szczególną rolę policealnych szkół medycznych w przygotowaniu pracowników systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz wysoką jakość kształcenia w tych placówkach.

Podkreśliła także znaczenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Biblioteki Pedagogicznej, jak również podziękowała za naukę i opiekę nad dziećmi przebywającymi na leczeniu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz w Uzdrowisku Rymanów.

Podczas uroczystości wicemarszałek Maria Kurowska wręczyła  Nagrody Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla 17 nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych.

W czasie Dnia Edukacji Narodowej ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy otrzymali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wicemarszałek wręczyła również stypendia za wyniki w nauce dla uczniów i słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Tekst/fot. Departament Edukacji, Nauki i Sportu