Profesorowie, doktoranci, studenci, pracownicy uczelni oraz szereg znamienitych gości uroczyście zainaugurowało nowy rok akademicki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podczas tak ważnego wydarzenia nie mogło zabraknąć uroczystych przemówień, wręczenia odznaczeń i wykładu okolicznościowego. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentował marszałek Władysław Ortyl.

Oficjalną uroczystość, która tradycyjnie już odbyła się w auli uniwersytetu przy al. Rejtana, poprzedziła msza święta w kościele akademickim pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym prof. dr. hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, wygłosił inauguracyjne przemówienie. Swoje słowa do zebranych skierował również prof. dr. hab. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obecny na inauguracji marszałek Władysław Ortyl życzył studentom udanego roku akademickiego obfitującego w wiele sukcesów. Marszałek zwrócił uwagę na wsparcie finansowe, jakie samorząd województwa kieruje do podkarpackich uczelni, w tym do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podkreślił również strategiczne znaczenie rozwoju kierunku lekarskiego na uniwersytecie, a także związany z tym przedsięwzięciem rozwój szpitali wojewódzkich przekształcanych w szpitale kliniczne. W swoim przemówieniu, marszałek mówił o reformie szkolnictwa wyższego oraz o przyszłości i roli młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Jednocześnie mówił o kompetencjach, jakie studenci powinni nabywać, aby sprostać wymogom współczesnego świata stojącego w przededniu czwartej rewolucji przemysłowej.

Ważną częścią inauguracji była immatrykulacja studentów I roku. Po tym symbolicznym akcie przyjęcia nowych członków w poczet studentów uczelni, odśpiewano wspólnie Gaudeamus Igitur. Rozpoczęcie Roku Akademickiego było także okazją do wręczenia odznaczeń i medali, a także Laurów Rektora. Później miał miejsce wykład inauguracyjny dr hab. Ewy Węgrzyn, prof. UR pt. „O czym śpiewają ptaki”. Na koniec wszyscy odśpiewali Gaude Mater Polonia, który jest jednym z najstarszych religijnych utworów liryki polsko-łacińskiej. Uroczystość uświetnił występ Chóru Wydziału Muzyki UR pod dyrekcją dr Bożeny Stasiowskiej-Chrobak.

Tekst: D. Kozik
Foto: Uniwersytet Rzeszowski