170918 cwkW G2A Arenie zakończył się Festiwal Nauki. Tegoroczna edycja nawiązuje do 80-lecia istnienia Pratt&Whitney Rzeszów, dawnego WSK “PZL Rzeszów”. Z potencjałem naukowym Podkarpacia - prezentowanym w samym sercu Doliny Lotniczej, zapoznała się dziś minister Anna Zalewska. Szefowej resortu edukacji towarzyszył marszałek Władysław Ortyl oraz wojewoda Ewa Leniart.

Organizacją imprezy zajęły się wspólnie Pratt&Whitney Rzeszów, Fundacja Wspierania Edukacji przy stowarzyszeniu “Dolina Lotnicza”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, G2A Arena oraz Polska Agencja Kosmiczna. Partnerem technologicznym wydarzenia jest firma ABB Polska.

Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży, dla których w Jasionce nie brakowało atrakcji. Wśród nich warto wymienić stoiska prezentujące wynalazki i eksponaty naukowe. Do pomocy i współpracy gotowi byli naukowcy przeprowadzający eksperymenty chemiczne i fizyczne. Tajniki nowoczesnych technologii IT, razem z dziećmi starali się zgłębić dorośli, a marzący o karierze pilota chętnie próbowali swoich sił na symulatorach lotu. Niekwestionowaną gwiazdą festiwalu był “rozgadany” robot euGENIUS, służący dobrą radą i chętnie pozujący do zdjęć. Natomiast miejsce pod szklaną kopułą G2A Areny szczelnie wypełniły drony.

Stoiska, które powstały na potrzeby organizacji Festiwalu odwiedziła minister Anna Zalewska. Oprócz marszałka Władysława Ortyla i wojewody Ewy Leniart, szefowej resortu edukacji towarzyszyli także Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Marek Darecki – prezes Doliny Lotniczej oraz Łukasz Szuba – dyrektor Fundacji Wspierania Edukacji.

Pierwsze podsumowania Festiwalu nastąpiły chwilę później podczas konferencji prasowej. Wojewoda Ewa Leniart zwróciła uwagę na kierunek zmian w reformie edukacji oraz nastroje wśród pracodawców i przedsiębiorców.

- Stowarzyszenie Dolina Lotnicza ma liczne osiągnięcia związane ze wsparciem dla edukacji, wyraża także wolę włączenia się w proces edukacji zawodowej. Przeprowadzona reforma systemu edukacji wzmacnia szkoły branżowe, zatem deklaracja ze strony stowarzyszenia ma dla nas ogromne znaczenie – mówiła wojewoda, dodając - Kolejna ważna sprawa to przygotowanie się do rewolucji Industry 4.0 - to niewątpliwie jest miejsce dla systemu edukacji, który pozwoli przygotować szkoły branżowe - tak, abyśmy mieli pracowników kompetentnych i przygotowanych do tej rewolucji – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Do reformy systemu edukacji nawiązała także minister Anna Zalewska.

- Mamy gotowe przepisy, elastyczne przepisy dające pracodawcom i przedsiębiorcom możliwość zakładania szkół. Oni mogą być organami prowadzącymi szkoły branżowe. To oczywiście konkurencja dla powiatów, dlatego chcemy od następnego miesiąca spotykać się poszczególnymi powiatami, tak aby one znalazły się także w rewolucji Industry 4.0, aby razem zmieniały branżowe szkoły. Szkoła branżowa ma stać się bezwzględnie elastyczna – mówiła minister Zalewska.

Marszałek nawiązując do frekwencji podczas Festiwalu, wyraził gotowość do realizacji inwestycji o roboczej nazwie “Centrum Edukacji i Nauki Łukasiewicz”.

- Podczas trwającego właśnie Festiwalu padł rekord frekwencji. Działania pojdejmowane przez Fundację Wspierania Edukacji i coraz większe zainteresowanie Festiwalem pokazały, że na Podkarpaciu jest miejsce dla “Centrum Edukacji i Nauki Łukasiewicz” - tak roboczo nazywamy ten projekt. Myślę, że realizację tego zadania uda się rozpocząć w przyszłym roku. Będzie on finansowany z Regionalnego programu Operacyjnego. Inwestycja o wartości 80  mln zł. skonsumuje dokonania i doświadczenia z wszystkich edycji Festiwalu i wpisze się swoją działalnością także w potrzeby szkół branżowych i rewolucję przemysłową Industry 4.0. – mówił Władysław Ortyl.

Ważnym elementem Festiwalu była konferencja „Kształcenie zawodowe w kontekście Industry 4.0”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Jej tematyka została skierowana do przedstawicieli kuratoriów oświaty z całej Polski, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz przedstawicieli firm.

Podczas debaty była mowa o m.in. nowej rewolucji przemysłowej oraz idącą za nią potrzebą zmian w kształceniu zawodowym. Kładziony był także nacisk na kwestie kompetencji miękkich, pożądanych obecnie przez pracodawców.

Festiwal Nauki to również Kongres Robotyczny (Rover Challenge Workshop), w trakcie którego odbywały się prelekcje, warsztaty mentoringowe i panele dyskusyjne związane z robotyką i technologią kosmiczną, połączone z prezentacjami nowoczesnych, zaawansowanych robotów. Kongres skierowany był przede wszystkim dla przedstawicieli podkarpackich firm, młodych przedsiębiorców, start-upów i środowisk akademickich. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Mars Society Polska.

Festiwal Nauki okazał się najpopularniejszą imprezą organizowaną dotychczas w G2A Arenie. Łukasz Szuba – dyrektor Fundacji Wspierania Edukacji powiedział, że w poniedziałek – drugi dzień festiwalu – centrum kongresowe odwiedziło niemal 10 tys. osób.

Wydarzenie współfinansowane było z projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

Fot/tekst

Michał Mielniczuk

Biuro Prasowe