Do 10 lipca trwa nabór wniosków na stypendia dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne, jak i zawodowe. Na zdolną młodzież czeka aż 975 stypendiów, jakie zostaną przyznane na rok szkolny 2017/2018.

Mamy na Podkarpaciu bardzo wielu utalentowanych młodych ludzi, przyznając stypendia dajemy im szansę jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju, wykorzystania swoich talentów i zaspokojenia wielu edukacyjnych potrzeb - mówi o programie wicemarszałek województwa Maria Kurowska.

Każdy ze stypendystów otrzyma kwotę 4 tysięcy złotych, po 400 złotych za każdy z dziesięciu miesięcy roku szkolnego.

W ubiegłym roku szkolnym - 2016/2017 z programu stypendialnego skorzystało 900 zdolnych uczniów z regionu – mówi wicemarszałek Maria Kurowska. Cieszymy się, że w tym roku pieniądze trafią do jeszcze liczniejszej grupy. Ci młodzi ludzie to nasza przyszłość, a udzielając stypendiów właśnie w tę przyszłość inwestujemy – dodaje pani wicemarszałek.

W tym roku szkolnym stypendia mają trafić do 590 dla uczniów szkół ogólnokształcących i 385 dla uczniów szkół zawodowych, czyli łącznie do 975 młodych ludzi.

Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą spełnić kilka kryteriów, zarówno dotyczących ich osiągnięć edukacyjnych, jak i dochodu jaki osiąga ich rodzina. 

Stypendia są udzielane w ramach dwóch projektów:

  1. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018, projekt skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,
  2. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018, projekt skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Stypendia będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów określone zostały w regulaminie, który wraz z pozostałą dokumentacją dostępny jest na stronie internetowej www.podkarpackie.edu.pl zakładka Dokumenty do pobrania. Wnioski o przyznanie stypendium można wypełniać w tzw. generatorze wniosków dostępnym na stronie www.podkarpackie.edu.pl

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

- numery telefonów dla szkół ogólnokształcących: (17) 747 59 42, 747 59 41, 747 59 40

- numery telefonów dla szkół zawodowych: (17) 747 59 51, 747 59 52, 747 59 40 

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości prosimy wpisać „stypendia unijne – zawodowe” lub „stypendia unijne – ogólne”).

Aleksandra Gorzelak - Nieduży
Biuro prasowe

Katarzyna Kuczmenda
Departament Edukacji, Nauki i Sportu