01 kopiaJuż po raz dziewiąty wręczono nagrody i stypendia Zarządu Województwa Podkarpackiego w ramach programu „Nie zagubić talentu”, którego celem jest wspieranie uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, marszałek Władysław Ortyl pogratulował wyróżnionym uczniom. Udział w wydarzeniu wzięli również: wicemarszałek Bogdan Romaniuk i przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

Marszałek skierował do młodych ludzi kilka słów, pogratulował im dotychczasowych osiągnięć, mówił o znaczeniu edukacji dla rozwoju województwa i konieczności dalszego wspierania młodzieży:

- Cieszę się, że ten program ukazuje talenty podkarpackiej młodzieży, ale aby nie zagubić talentu, to najpierw trzeba go odnaleźć. A to odnalezienie i wykreowanie talentów jest związane z Waszymi codziennymi wysiłkami. Dochodzi do tego ciężka praca Waszych pedagogów, nauczycieli, wychowawców, a także rodziców, którzy się Wami opiekują. Dziś jest Wasze święto, ale to też radość dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, bo my chcemy wspierać uzdolnioną młodzież – powiedział marszałek.

- Samorząd województwa kieruje środki na ten program, ale chyba będziemy musieli zwiększać je z roku na rok, bo uczniów którzy zgłaszają się do konkursu jest coraz więcej. Świadczy to o tym, że program cieszy się coraz większą popularnością, ale też, że coraz więcej talentów jest na Podkarpaciu, a my musimy dbać, aby ich nie zagubić. […] Chcielibyśmy aby Wasze talenty mogły się rozwijać właśnie tu - na Podkarpaciu, aby coraz mniej młodzieży opuszczało granice naszego kraju, województwa. Bo to Wami Podkarpacie będzie silne i dzięki Wam będzie się nadal rozwijało. Nasze działania i zabiegi są nakierowane na to, aby edukacja i rozwój młodzieży skutecznie przyczyniały się do rozwoju gospodarczego naszego regionu – mówił marszałek Władysław Ortyl.

W ramach programu „Nie zagubić talentu” co roku przyznawane są stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe oraz nagrody pieniężne. Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymało 19 uczniów z Podkarpacia. Uczniowie musieli wykazać się wybitnymi i udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi za poprzedni rok szkolny.

Za osiągnięcia naukowe stypendia wręczono z kolei 48 uczniom, którzy oprócz wysokiej średniej ocen, mogli pochwalić się dodatkowo wysokimi osiągnięciami w konkursach wojewódzkich lub ponadwojewódzkich oraz w ogólnopolskich olimpiadach i turniejach.

Stypendia przyznawane są w wysokości 300 zł miesięcznie na okres od września do czerwca następnego roku.

Nagrody pieniężne otrzymało ponad 220 osób i 11 zespołów artystycznych. Nagrodzeni otrzymali nagrodę pieniężną za liczne osiągnięcia wojewódzkie, krajowe oraz międzynarodowe, między innymi w konkursach, turniejach oraz olimpiadach przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych. Nagrodzeni dostali jednorazowo od 700 do 1500 zł, w zależności od osiągnięć. 700 zł otrzymał każdy uczeń, który został laureatem wojewódzkiego konkursu, 1000 zł za uzyskanie tytułu laureata olimpiady ogólnopolskiej, 1500 zł za osiągnięcia międzynarodowe. Natomiast kwota od 1800 zł do 2700 zł trafiła do zespołów artystycznych, które mają na swoim koncie osiągnięcia ogólnopolskie oraz międzynarodowe. 

W tym roku Zarząd Województwa Podkarpackiego zwiększył kwotę przeznaczoną na wypłatę nagród pieniężnych o 100 tysięcy zł. Program stał się dużą motywacją dla uczniów i z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Dzięki środkom finansowym ze stypendium lub z nagrody pieniężnej, młodzież  nadal może poszerzać swoje zdolności i inwestować we własny rozwój. Program w całości finansowany jest przez Województwo Podkarpackie i jest skierowany do uzdolnionej młodzieży, uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego.

Tekst: Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP
Foto: Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP