161028 urUniwersytet Rzeszowski stawia na termomodernizację swoich obiektów. Aż 3,5 mln złotych trafi do uczelni dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dziś, w urzędzie marszałkowskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między uniwersytetem a województwem podkarpackim.

Podpisy pod umowami złożyli: Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i dr hab. prof. UR Józef Cebulski - prorektor ds. infrastruktury i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Członek Zarządu Stanisław Kruczek nie krył zadowolenia, że środki z Regionalnego Programu Operacyjnego mogą przysłużyć się Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, który jest największą uczelnią na Podkarpaciu. Podkreślał, że to dobra inwestycja, jednocześnie wyraził przekonanie, że zainwestowane pieniądze przełożą się w dłuższej perspektywie na oszczędności dla uczelni.

Pierwszy z projektów zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Siemieńskiego 17 c, ul. Jałowego 24 i Placu Ofiar Getta 4 i 5 w Rzeszowie oraz Domu Studenta w Weryni. Ogólna wartość projektu wyniesie 3 969 697,45 PLN, przy czym dofinansowanie z RPO WP wyniesie 3 070 255,04 PLN.

Za unijne środki, budynki uniwersytetu zostaną ocieplone, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, zostanie też przeprowadzona modernizacja systemu wentylacji sali wykładowej w budynku C4 Wydziału Prawa i Administracji.

Drugi z projektów zakłada głęboką modernizację energetyczną internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni. Wartość ogółem to 534 752,20 PLN, z kolei dofinansowanie z RPO WP to kwota 454 539,34 PLN.

W tym przypadku zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stopu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia. Na dachu budynku zostaną z kolei zamontowane panele fotowoltaiczne.

Dzięki unijnemu wsparciu budynki uniwersytetu będą bardziej energooszczędne, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie.

tekst/foto:
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP